3 Μαρτίου 2013

Υποτροφίες Λιθουανίας σε Έλληνες Υπηκόους για Εκμάθηση Λιθουανικής Γλώσσας και Θερινά Σεμινάρια Εκμάθησης της Γλώσσας και του Πολιτισμού της Λιθουανίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις υποτροφίες που προσφέρονται από τη Λιθουανία σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Πρόκειται για υποτροφίες δύο κατηγοριών:
1. Υποτροφίες μικρής διάρκειας Λιθουανικής(Βαλτικής) Γλώσσας 
2. Υποτροφίες θερινού σεμιναρίου για την εκμάθηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού της Λιθουανίας

Οι υποτροφίες δε χορηγούνται για πλήρη κύκλο σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών πραγματοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο/ Ιούλιο του 2014.

Δήλωση συμμετοχής σε αυτές τις υποτροφίες μπορεί να πραγματοποιηθεί από...

...φοιτητές (όχι όμως σε περίπτωση που βρίσκονται στο τελευταίο έτος σπουδών τους) και από Ερευνητές ή Λέκτορες σε ΑΕΙ ή σε Ερευνητικά Ιδρύματα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια της Λιθουανίας, τα ποσά που χορηγούνται στους υποτρόφους, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν μπορείτε να βρείτε στο ανωτέρω έγγραφο.

Η σχετική αίτηση χρειάζεται να γίνει διαδικτυακά, αλλά και να αποσταλεί ταχυδρομικά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της διαδικτυακής αίτησης ορίζεται η  Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής της τυπωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζεται και πάλι η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου