12 Ιανουαρίου 2013

Ανακοίνωση του ΔΣ του Τμήματος σχετικά με τις Αναβαθμολογήσεις και τις Δηλώσεις Μαθημάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος στη 3η συνεδρία του της 6ης Νοεμβρίου 2012, μετά από διεξοδική συζήτηση σχετικά με τη δυνατότητα των φοιτητών να αναβαθμολογούν μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αποφάσισε να εμμείνει στις ήδη ισχύουσες αποφάσεις, ήτοι:

1. Όλοι οι φοιτητές από το Ε΄ εξάμηνο σπουδών μπορούν να αναβαθμολογήσουν έως και έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα (Υποχρεωτικά + Επιλεγόμενα) του προγράμματος σπουδών τους. 
2. Κάθε μάθημα μπορεί να αναβαθμολογηθεί μία μόνο φορά. 
3. Ο βαθμός της αναβαθμολόγησης είναι ο τελικός βαθμός του μαθήματος ακόμη και αν είναι απορριπτικός.  (ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση απορριπτικού βαθμού στην αναβαθμολόγηση, ο φοιτητής θα πρέπει να επαναλάβει την εξέταση στο Υποχρεωτικό μάθημα, ενώ στο Επιλεγόμενο μόνο εάν το επιθυμεί). 
4. Ο βαθμός του μαθήματος που δηλώνεται προς αναβαθμολόγηση αλλάζει μόνο στην περίπτωση  που ο φοιτητής προσέλθει σε εξέταση, διαφορετικά διατηρείται. 
5. Δεν επιτρέπεται αναβαθμολόγηση μαθήματος που εξετάστηκε σε ξένα Πανεπιστήμια (Erasmus). 
6. Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαθήματα προς αναβαθμολόγηση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του πτυχίου τους. 
7. Η δήλωση των μαθημάτων προς αναβαθμολόγηση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και συμπεριλαμβάνεται στη δήλωση των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου