18 Δεκεμβρίου 2012

Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε μερικές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες υποτροφίες για Έλληνες υπηκόους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Πρόκειται για υποτροφίες τριών κατηγοριών:

α) Υποτροφίες για να κάνετε προπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

β) Υποτροφίες για να κάνετε μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα στο εξωτερικό

γ) Υποτροφίες για να παρακολουθήσετε θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού στο κράτος υποδοχής

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του εγγράφου είναι ότι αναφέρεται σε διμερείς μορφωτικές συμφωνίες της Ελλάδας με μια πληθώρα κρατών (ευρωπαϊκών και μη). Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε (στην περίπτωση γ) να περάσετε το καλοκαίρι σας με υποτροφία στο εξωτερικό διδασκόμενοι τη γλώσσα και τον πολιτισμό του κράτους υποδοχής. Προσέξτε για πόσα...

...κράτη μιλάμε:1.      Βέλγιο
2.      Βουλγαρία
3.      Εσθονία
4.       Ιορδανίας
5.      Ισραήλ
6.      Κίνα 
7.      Κροατία
8.      Κύπρος
9.      Λεττονία
10.  Μεξικό
11.  Νότιος Κορέα
12.  Ουγγαρία
13.  Πολωνία
14.  Σερβία
15.  Σλοβακία
16.  Σλοβενία
17.  Τουρκία
18.  Τσεχία

Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για την κάθε χώρα αναφέρεται στην προκήρυξη και το ίδιο ισχύει και για τα κριτήρια επιλογής μεταξύ των περισσότερων συνυποψηφίων (αναφέρεται αναλυτικά η μοριοδότηση που αντιστοιχεί στο κάθε προσόν - π.χ. επίπεδο γλωσσομάθειας, βαθμός απολυτηρίου, οικονομική κατάσταση κλπ). Ακόμα, στην ανακοίνωση θα βρείτε και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε αλλά και μια υπόδειξη για τον τρόπο συμπλήρωσής των σχετικών εντύπων.

Θα πρέπει να προσέξετε ιδίως ότι "η τελική απόφαση χορήγησης της υποτροφίας λαμβάνεται από την ξένη χώρα, η οποία επιβαρύνεται οικονομικά. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις εκάστοτε οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της χώρας, για την οποία κάνουν αίτηση, συνυπολογίζοντας το ενδεχόμενο μη αποδοχής τους από τη χώρα για λόγους που η ίδια ορίζει". Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορείτε να γνωρίζετε εκ των προτέρων το ύψος της υποτροφίας που θα σας δοθεί από την κάθε χώρα αλλά θα ενημερωθείτε σχετικώς σε απώτερο χρόνο.

Τέλος, πριν σπεύσετε να διαβάσετε αναλυτικά το έγγραφο, συγκρατήστε και το εξής δυσάρεστο: όσοι ενδιαφέρεστε για τα θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού, δυστυχώς προαπαιτούμενο για να συμμετάσχετε σε αυτά είναι να είστε ήδη πτυχιούχοι κάποιου Πανεπιστημίου (αναφέρεται ρητώς σε διάφορα σημεια της προκήρυξης ότι απαιτείται να έχετε λάβει πτυχίο για να υποβάλετε υποψηφιότητα).

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες έγγραφο της προκήρυξης εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου