17 Οκτωβρίου 2012

Ικανοποίηση Φοιτητικών Αιτημάτων Σχετικά με τον Αριθμό και τον Τρόπο Εξέτασης Μαθημάτων και το Χρόνο Έκδοσης Προγράμματος Εξετάσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Νομικής στη συνεδρία της 12 Οκτωβρίου 2012 αποφάσισε ότι: 
1) Οι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο 1ο έως και στο 7ο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο μέχρι και οκτώ (8) μαθήματα (το χειμερινό εξάμηνο διδασκαλίας τα χειμερινά μαθήματα και αντίστοιχα το εαρινό εξάμηνο διδασκαλίας τα εαρινά μαθήματα). 
2) Οι φοιτητές από το 8ο εξάμηνο σπουδών (περιλαμβανομένου και του 8ου) μπορούν να δηλώνουν σε κάθε εξάμηνο μέχρι και δώδεκα (12) οποιαδήποτε μαθήματα (χειμερινά και εαρινά). 
3) Το Τμήμα θα εκδίδει το Πρόγραμμα Εξετάσεων πριν από την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων για συμμετοχή σε εξετάσεις, ώστε να μην επιλέγονται μαθήματα των οποίων η εξέταση συμπίπτει, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται διαφορετικός τρόπος εξέτασης στο ίδιο μάθημα, εκτός από τις περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. 
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι απολύτως αλληλέγγυο με το αίτημα των φοιτητών για να συνεχιστεί η δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων και κωδίκων. Επισημαίνει ότι η διακοπή της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων και κωδίκων θα δυσχεράνει ουσιωδώς το εκπαιδευτικό έργο. Αποφάσισε να κάνει εν σώματι παράσταση διαμαρτυρίας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού και στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου