3 Οκτωβρίου 2012

Γενική Κοινωνιολογία (Χειμερινό Εξάμηνο 2012-13): Παραδόσεις, Βιβλιογραφία, Σεμινάριο, Εργασίες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Νομικής, κατά το χειμερινό εξάμηνο του 2012-2013, στο ελεύθερης Επιλογής Μάθημα Γενική Κοινωνιολογία (και όχι Κοινωνιολογία του Δικαίου, όπως εσφαλμένα αναγράφεται στην ανακοίνωση) τα στοιχεία των παραδόσεων, της βιβλιογραφίας, του σεμιναρίου και των εργασιών θα είναι τα εξής:

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
 
Μάθημα Πρώτο: Εισαγωγή
 1. Η σημασία του μαθήματος της Γενικής Κοινωνιολογίας για τους φοιτητές της Νομικής επιστήμης : το δίκαιο πηγάζει από / και εφαρμόζεται σε κοινωνικές σχέσεις
 2. Η ιστορική διαδρομή της Κοινωνιολογίας
 • Η ανάδυση της βιομηχανικής κοινωνίας : οι θεμελιωτές
 • Η οικονομική ανάπτυξη και η πίστη στην κοινωνική πρόοδο : οι μεγάλες...

...θεωρίες & η έμφαση στην εμπειρική έρευνα
 • Η μεταμοντέρνα κατάσταση: οι σύγχρονοι στοχαστές
 
Μάθημα Δεύτερο: Οι βασικοί ορισμοί και το επιστημονικό παράδειγμα της Κοινωνιολογίας
 1. Τι είναι Κοινωνιολογία
 2. Τι είναι Μεθοδολογία
 3. Τι είναι Μεθοδολογία της Κοινωνιολογίας
 4. Τι είναι Επιστημονικό Παράδειγμα
 5. Ποιο είναι το Επιστημονικό Παράδειγμα της Κοινωνιολογίας
 6. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες και οι θεωρητικές σχολές της Κοινωνιολογίας
 
Μάθημα Τρίτο: Οι έννοιες του Πολιτισμού και της Κουλτούρας
από τη σχολή της Φραγκφούρτης μέχρι σήμερα
 1. Η έννοια του πολιτισμού & της κουλτούρας
 2. Η θεωρητική συμβολή της ανθρωπολογίας, της ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης
 3. Η αμερικάνικη κοινωνιολογία (μέχρι 1950)
 4. Η Μαζική Κουλτούρα ή λαϊκός πολιτισμός και τα Μ.Μ.Ε.
 5. Τρεις θεωρίες για την επίδραση των Μ.Μ.Ε.
  • Η κριτική θεωρία: τα Μ.Μ.Ε. ως φορείς θεσμικής κυριαρχίας
  • Η θεωρία του ενεργού ακροατηρίου και της κοινωνικής ταυτότητας
  • Η θεωρία της κατασκευής της μεταμοντέρνας πραγματικότητας
 1. Η περίπτωση της ελληνικής τηλεόρασης
 
Μάθημα Τέταρτο: Η έννοια του κοινωνικού συστήματος και ο λειτουργισμός
 1. Ποιές είναι οι βασικές παραδοχές των λειτουργιστών
 2. Ποιες είναι οι καταβολές του λειτουργισμού
 3. Ο θεμελιωτής στον χώρο της Κοινωνιολογίας: TalcotParsons
 4. Η κριτική εκδοχή: RobertMerton
 5. Η κριτική στο λειτουργισμό
 6. Η σημερινή εκδοχή : Η κοινωνία ως σύμπλεγμα αυτοποιητικών συστημάτων
(Ν. Luhman)
 
Μάθημα Πέμπτο: Η έννοια της κοινωνικής δομής και οι σύγχρονες (συναρθρωτικές) θεωρήσεις για τη σχέση της με τους φορείς δράσης
 1. Η δομική ανάλυση των κοινωνικών θεσμών και φαινομένων
 2. Pierre Bourdieu (1930-2002)
 • «Koινωνικό πεδίο» και το περιγραφικό μοντέλο της κοινωνικής συναίνεσης
 • Η συνάρθρωση δομής/δράσης: το παράδειγμα του γενετικού δομισμού
 • Η συνάρθρωση της θεωρίας με την έρευνα
 • Κοινωνική αναπαραγωγή και σχέσεις εξουσίας
 1. AnthonyGiddens (1938): η θεωρία της δομοποίησης
 
Μάθημα Έκτο: Η έννοια της κοινωνικής σύγκρουσης
 1. Σύντομη αναφορά στην μαρξιστική θεωρία
 2. Η κριτική: ο ρόλος της ιδεολογίας και η σχετική αυτονομία του
εποικοδομήματος (Η Σχολή της Φραγκφούρτης, οι γάλλοι νεομαρξιστές και η
αμερικάνικη, ριζοσπαστική θεωρία)
 1. Kοινωνικές συγκρούσεις στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες
 2. Η αναλυτική σημασία της κατηγορίας «κοινωνική τάξη» σήμερα
 3. Πειθαρχία, βιοπολιτική & η μικροφυσική της εξουσίας (M. Foucault)
 
Μάθημα Έβδομο: Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής
 1. Η ιστορική - συγκριτική κοινωνιολογία (Ν Elias & Κ. Polany)
 2. Η εξελικτική θεώρηση του κοινωνικού εκσυγχρονισμού (S.M. Lipset,
R. Bendix, B. Moore)
 1. Η κριτική : το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και η σημασία του πολιτικού
(Ι. Wallerstein, B.Badie / B. Birnbaum , T. Skopol)
 1. Η μετανεωτερικότητα ως υπόθεση κοινωνικής αλλαγής
 
Μάθημα Όγδοο: Η έννοια της διαντίδρασης και η σχολή της κατασκευής του κοινωνικού (κονστρουκτιβισμός)
 1. Η Σχολή του Σικάγο και οι βασικές θέσεις της
 2. Η παρουσίαση του εαυτού στην καθημερινή ζωή (ErvingGoffman)
 3. H εθνομεθοδολογία (HaroldGarifinkel) και τα πειράματα της
 
Μάθημα Ένατο: Μέθοδοι της Κοινωνιολογίας
 1. Η πειραματική μέθοδος
 2. Η συγκριτική μέθοδος: Η ερευνητική στρατηγική ανακάλυψης συσχετίσεων
 3. Η κατασκευή κοινωνιολογικών εννοιών και τύπων
 
Μάθημα Δέκατο : Έμμεση & άμεση παρατήρηση
 1. Η έμμεση παρατήρηση της κοινωνικής πραγματικότητας
 2. Η άμεση παρατήρηση της κοινωνικής πραγματικότητας
 
Μάθημα Ενδέκατο: Τα αίτια της πολλαπλότητας
 1. Επιστημονική ανωριμότητα ή ιδεολογική ανομοιογένεια;
 2. Η ανομοιογένεια των διαφορετικών επιδράσεων
 3. Η ανομοιογένεια των αντικειμένων της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας
 
Μάθημα Δωδέκατο: Η επιστημονική μέθοδος ως συντελεστής ενότητας
 1. Ορισμός της επιστήμης και των κατηγοριών της
 2. Η θετικιστική παράδοση: η αιτιοκρατική εξήγηση και οι κοινωνικοί νόμοι
 3. Η ερμηνευτική μέθοδος της κατανόησης της απροσδιοριστίας της ανθρώπινης
δράσης
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Giddens A., Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, Οδυσσέας, Αθήνα, 1989.
 2. Giddens A., Κοινωνιολογία, (μτφ. Δ. Τσαούσης), Gutenberg, Αθήνα, 2002.
 3. Πετμετζίδου Μ. (επιμ.), Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία τ. Ι & ΙΙ, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης- Ι.Τ.Ε., Ηράκλειο, 2003.
 4. Λαμπίρη-Δημάκη Ι. , Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, τ. Α΄, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 2006. Επίσης το παράρτημα 2 (σ. 167-179) και το παράρτημα 3 (σ. 181-183) του Β΄ τόμου.
 5. Τάτσης Ν., Κοινωνιολογία, τ. Α΄ : Ιστορική Εισαγωγή και Στοχαστικές Θεμελιώσεις, Οδυσσέας, Αθήνα, 1989. 
 
ΙΙ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 
ΘΕΜΑ : Κοινωνιολογικές θεωρήσεις και δίκαιο στον 21ου αιώνα
 1. Εισαγωγή
 2. Μεθοδολογικά ζητήματα
 3. Θεωρητικά προλεγόμενα : Πολιτική κρίση και δίκαιο στην Ελλάδα του 21ου αιώνα
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 1. Μ.Μ.Ε., η μεταμοντέρνα κουλτούρα του ατομικισμού και η διαμόρφωση κοινωνικών αναπαραστάσεων για το δίκαιο: Realityshows και το δικαίωμα της ιδιωτικότητας
 2. Κοινωνική πολυπλοκότητα και η νομιμοποιητική λειτουργία των διαδικασιών των δικαίου (Ν.Luhmann)
 3. Κοινωνία της διακινδύνευσης: το δίκαιο και η διαχείριση του κινδύνου (U.Beck)
 4. Κοινωνική αναπαραγωγή και η συμβολική δύναμη του δικαίου (P. Bourdieu)
 5. Κοινωνιολογικές θεωρίες για την μετανεωτερικότητα και το δίκαιο
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 1. Η κρίση αντιπροσώπευσης του πολιτικού συστήματος : ρατσισμός και ελευθερία έκφρασης
 2. Η κρίση του πολιτικού δεσμού: ρατσισμός και η ιδιότητα του πολίτη
 3. Η κρίση του δημοκρατικού πολιτισμού: ρατσισμός και ατομικά δικαιώματα
 4. Η κρίση της κοινωνικής αλληλεγγύης: ρατσισμόςκαι κοινωνικά δικαιώματα
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Κοντιάδης, Ξ, Ρατσιστική δημοκρατία: Ο μετανάστης ως φορέας δικαιωμάτων και η καταστρατήγησή τους, σε: Μανιτάκης, Α. κ.ά. (επιμ.), Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας, Αθήνα, εκδ. Σαββάλας, 2011, σελ. 498-514.
 2. Κοντιάδης, Ξ./ Παπαθεοδώρου, Θ., Η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής, Αθήνα, Παπαζήσης, 2007.
 3. Ανδρούσου Α./ Ασκούνη, Ν. (επιμ), Πολιτισμική ετερότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2011.
 4. Μαντζούφας, Π., Μεταναστευτικά ρεύματα και κοινωνική ένταξη στην σύγχρονη Ελλάδα, www.constitutionalism.gr , 26/11/2010
 5. Σωτηρέλης, Γ./ Τσαϊτουρίδης, Χρ., Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτουςΠρόνοιας, Αθήνα, Σαββάλας, 2012.
 6. Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., Εγχειρίδιο σχετικά με την νομοθεσία κατά των διακρίσεων, Συμβούλιο της Ευρώπης, 2010, www.echr.coe.int
 7. Βαρουξή, Χ./ Σαρρής, Ν./ Φραγκίσκου, Α., Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2010.
 8. Τσίγκανου, Ε./Λαμπράκη, Ι./Φατούρου, Ι./Χαϊνάς, Ε., Μετανάστευση και εγκληματικότητα- Μύθοι και πραγματικότητα, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 2010.
 9. Συλλογικό έργο, Βεντούρα, Λ./ Βόγλη, Ε./ Καφετζής, / Χρυσοχόου, Ξ. κ. ά, Μετανάστες και μειονότητες, Λόγος και πολιτικές, Αθήνα, Βιβλιόραμα – Κέντρο ερευνών μειονοτικών ομάδων, 2009.
 10. Συλλογικό έργο, Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Αντ.Ν.Σάκκουλας, 2010.
 11. Έλληνας, Α., Μ.Μ.Ε. και η άκρα Δεξιά στη Δυτική Ευρώπη, Αθήνα, Επίκεντρο, 2012.
 12. Τσακυράκης, Στ., Η ελευθερία του λόγου στις ΗΠΑ, Αθήνα, Σάκκουλας Π.Ν., 1997.
 13. Παραράς, Π., Ο νομοθέτης και η ιστορία. Γαλλία- Συνταγματικό Συμβούλιο, Νο 2012-647, 28/2/12, Βραδυνή 8/3/12.
 14. Ρομπόλης Σ, Μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Απολογισμοί και προοπτικές, Θεσσαλονίκη, Eπίκεντρο 2007.
 15. Τάκης, Α., Το «δικαίωμα» στην Ιθαγένεια και η εξουσία του δημοκρατικού νομοθέτη στην πολιτογράφηση, www.constitutionalism.gr, 12/3/12

2 σχόλια:

 1. Γενική Κοινωνιολογία σημειώσεις και ύλη δεν θα αναρτήσετε ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Παρακαλω αναρτηστε την υλη ευχαριστουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή