11 Σεπτεμβρίου 2012

Όροι και Προϋποθέσεις για την Παροχή Δωρεάν Σίτισης στους Φοιτητές Νομικής (Ακαδ. Έτος 2012 - 2013)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ, με την από 18 - 06 - 2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργων Παιδείας και Οικονομικών, καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ.

Συνοπτικά, ως προς τους προπτυχιακούς φοιτητές της Νομικής ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Δικαιούνται δωρέαν σίτισης μόνον όσοι δεν έχουν υπερβεί τα 6 έτη σπουδών.

2) Δικαιούνται δωρέαν σίτισης μόνον όσοι άγαμοι φοιτητές κάτω των 25 ετών έχουν δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ. Αν στην οικογένεια υπάρχει και δεύτερο παιδί, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ. Και αν το δεύτερο παιδί είναι και αυτό προπτυχιακός φοιτητής, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 53.000 ευρώ.

Ωστόσο, τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά 10% όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μονιμα στο Δήμο Αθηνών (40.500 ευρώ, 45.000 ευρώ και 47.700 ευρώ αντιστοίχως).

Το εισοδηματικό κριτήριο δεν ισχύει, αν ο φοιτητής ή σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιος από τους γονείς του εισπράττει επίδομα ανεργίας.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για...

...τους έγγαμους φοιτητές και τους άγαμους φοιτητές άνω των 25 ετών. Επίσης, ειδικές διατάξεις έχουν εισαχθεί ως προς τους μεταπτυχιακούς και τους διδακτορικούς φοιτητές.

3) Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τη βασική κατηγορία φοιτητών είναι τα εξής:

α) Απλή αίτηση
β) Δύο φωτογραφίες
γ) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
στ) Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών
ζ) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας για το έτος 2012
η) Λοιπά έγγραφα, αν ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε κάποια ειδική κατηγορία (π.χ. βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, βεβαίωση του οικείου ιδρύματος για την φοιτητική ιδιότητα του αδερφού, πιστοποιητικό συνομοσπονδίας πολυτέκνων, διαζευκτήριο κλπ)

4) Η κάρτα σίτισης του περασμένου έτους (2011 - 2012) ισχύει μέχρι να εκδοθεί νέα κάρτα και πάντως όχι πέραν της 31 Οκτωβρίου 2012.

5) Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάρτα σίτισης, δικαιούνται δύο γεύματα ημερησίως (μεσημέρι βράδυ) έναντι του ποσού των 4,00 ευρώ.

6) Το φοιτητικό εστιατόριο της Νομικής στην οδό Λυκαβηττού 14 λειτουργεί τις καθημερινές 12.00 - 16.15 και 17.45 - 21.00 και τα Σαββατοκύριακα 13.00 - 20.00.

7) Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από τις 9.30 ως τις 14.00 στον 4ο όροφο του κτηρίου της οδού Ιπποκράτους 15. (Τηλ. 2103688228, 2103688230 και 2103688226). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2012.

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πρυτανείας, αν η χρηματοδότηση του ΕΚΠΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης όλων των φοιτητών που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις (εισοδηματικά κριτήρια), τότε, το ΔΣ της Φοιτητικής Λέσχης θα χορηγήσει την δωρεάν κάρτα σίτισης στους έχοντες τα χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια με προτεραιότητα στις πιο αδύναμες κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, θύματα τρομοκρατίας κλπ).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ανακοίνωση της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου