1 Μαρτίου 2012

Γενικό Διάγραμμα με τις Αρμοδιότητες των Διοικητικών Δικαστηρίων

Της Μαρίζας Τζιαβέλη

Συμβούλιο της Επικρατείας --> δικάζει:

 κατ’ αναίρεση τελεσίδικη απόφαση τακτ.διοικ. δικαστηρίου σε διαφορές ουσίας - ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
  • Κατ’ έφεση  ακυρωτικές του 3μελούς διοικ. Εφετείου και του 3μελούς διοικ. Πρωτοδικείου (η «έφεση» είναι ιδιότυπη, περιορίζεται  στα νομικά σφάλματα)
  • Πρωτοδίκως     
                                     --> 95 παρ.1 εδ. α’  κατά κανόνα ΟΛΕΣ οι ακυρωτικές (υπάρχουν εξαιρέσεις)...


... + πρόστιμα από Τράπεζα της Ελλάδος και από άλλες ανεξάρτητες αρχές (3900/2010)
                                    --> διοικ. διαφορές ουσίας


ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Δικάζει:
  • Κατ’ έφεση
  • Πρωτοδίκως --> ακυρωτικές διαφορές 15 παρ. 1 Ν. 3068/2002
                                                                                      114    1890/92
                          
                                 --> ουσιαστικές διαφορές : άνω των 20.000 ευρώ
                                                                             Κατ’ αρχήν όλες Ν.702/77
                                                         Αυτές του Κώδ. φορολογικής δικονομίας
                                                                                Ν. 1406/83


ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ
δικάζει:
    Κατ’ έφεση
    Πρωτοδίκως --> ακυρωτικές διαφορές  15παρ.3 Ν.3068/2002 

1 παρ.1 Ν. 702/77

                         --> διαφορές ουσίας


ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

Δικάζει:  

        πρωτοδίκως --> χρηματικές διαφορές μέχρι 20.000 ευρώ
                            --> Κ.Ε.Δ.Ε.
                            --> Ν. 702/77 άρθρο 7 μέχρι 20.000 ευρώ


ΠΡΟΕΔΡ. ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ --> πρωτοδίκως

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤΕΙΟ --> κατ’ έφεση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου