3 Φεβρουαρίου 2012

Εσπερίδα: Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Διεθνές Δίκαιο

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 - Νέο Αµφιθέατρο, Κεντρικό Κτίριο, Πανεπιστήµιο Αθηνών 17:00 - 21:00 µµ.
 
Πρόεδρος: Καθηγητής κ. Σπύρος Φλογαϊτης 
Οµιλητές:
Μαρία Γαβουνέλη, επίκουρη καθηγήτρια, αντιπρόεδρος της Οµάδας Εργασίας κατάτης ∆ιαφθοράς, ΟΟΣΑCorruption as an issue in international law: The legal framework

William Loo, Working Group on Bribery, OECD SecretariatThe OECD Convention on combating bribery of foreign public officials ininternational business transactions: An overview

Γιάννης Ανδρουλάκης, Λέκτορας, εθνικός εκπρόσωπος στη Σύµβαση του...
 
...ΟΗΕ κατάτης ∆ιαφθοράς, Η ποινικοποίηση της διαφθοράς στο διεθνές και στο εσωτερικό πεδίο

Χρήστος Γκόρτσος, αναπληρωτής καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο, ΓενικόςΓραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Η καταπολέµηση της διαφθοράς ως στόχος των τραπεζών

∆ρ. Ιωάννης Κάρκαλης, Αντεπίτροπος Επικρατείας, Γενική Επιτροπεία τηςΕπικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Η συνεισφορά του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην καταπολέµηση της διαφθοράς: Νεότερακαι παλαιότερα ζητήµατα και προοπτική

Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Τα εργαλεία καταπολέµησης της διαφθοράς στο δηµόσιο τοµέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου