20 Ιανουαρίου 2012

Τί θα συμβεί αν δηλώσω ένα μάθημα προς αναβαθμολόγηση και στη συνέχεια δεν παρουσιαστώ στην εξέταση;

Η γραμματεία ρωτήθηκε το εξής: "Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δηλώσει προς αναβαθμολόγση κάποιο μάθημα, αλλά δεν προσέλθει διόλου στην εξέταση, θα θεωρηθεί ότι πήρε μηδέν και ότι (ξανα)χρωστάει το μάθημα ή θα διατηρηθεί ο βαθμός της αρχικής επιτυχούς του εξέτασης;".

Η γραμματεία απάντησε ως εξής: "Θα διατηρηθεί ο αρχικός βαθμός, βάσει του οποίου περάστηκε το μάθημα, αρκεί να μην προσέλθει καν στην εξέταση ο φοιτητής - θα πρέπει δηλαδή να μην εμφανίστηκε καθόλου στην εξέταση, και όχι να παρουσιάστηκε, να είδε τα θέματα, να μην του άρεσαν και μετά να έφυγε, παίρνοντας έτσι ένα στρογγυλούτσικο μηδενικό."

Επιπλέον, η γραμματεία ρωτήθηκε: "Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δηλώσει προς αναβαθμολόγηση κάποιο μάθημα και δεν προσέλθει διόλου στην εξέταση, θα του μειωθεί κατά μία μονάδα το υπόλοιπο των δηλώσεων αναβαθμολόγησης που δικαιούται να κάνει ή θα διατηρήσει τον ίδιο αριθμό αναβαθμολογήσεων που είχε και πριν;"

Η γραμματεία απάντησε ως εξής: "Αν ο φοιτητής δεν εμφανιστεί καθόλου στην εξέταση, τότε η δήλωση αναβαθμολόγησης θεωρείται σαν να μην έγινε, άρα διατηρεί τον ίδιο αριθμό αναβαθμολογήσεων που θα εδικαιούτο να κάνει, αν δεν είχε ουδέποτε δηλώσει προς αναβαθμολόγηση το μάθημα στο οποίο δεν προσήλθε να εξετασθεί".


1 σχόλιο: