31 Ιανουαρίου 2012

Γενικές Συμβουλές και Οδηγίες στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Του Δημήτρη Τσιλίκη

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το συλλογικό εργατικό δίκαιο έρχεται να ολοκληρώσει τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων από το νομοθέτη, αυτή τη φορά σε ό, τι έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις σε συλλογικό επίπεδο. Κύριο αντικείμενό του είναι η συνδικαλιστική δράση και οι συλλογικοί εργατικοί αγώνες (απεργία κτλ). Διαγραμματικά εξετάζεται το δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των ΣΣΕ και της διαιτησίας (αν υπάρχει), το δίκαιο του εργατικού αγώνα (απεργία και ανταπεργία) και το δίκαιο της εκμετάλλευσης (σχεδόν καθόλου δεν απασχολεί όσους δεν θα εξεταστούν στο δίκαιο της εκμετάλλευσης). Η μεγάλη έκταση του συλλογικού εργατικού περιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό αν μελετήσει κάποιος αυτοτελώς τα βασικά νομοθετήματα που...

...αποτελούν τον κορμό του (βλ. ν. 1264/1982 και ν. 1876/1990). Ως εκ τούτου, όσοι το επιχειρήσετε κατά τη μελέτη των οικείων κεφαλαίων ΠΑΝΤΑ να έχετε  δίπλα σας το νόμο (βλ. παρατηρήσεις στο τέλος).

Α) ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Στο συλλογικό  εργατικό δίκαιο υπάρχει μία μόνο επιλογή (Λεβέντης).Και εδώ ,πολύ μεγάλο βοηθητικό ρόλο έχουν  τα πρακτικά του Λεβέντη όχι μόνο γιατί συνολικά εξετάζουν τα κρισιμότερα θέματα, αλλά και γιατί πολλές φορές πέφτουν παρόμοια πρακτικά στις εξετάσεις. Όποιος  ενδιαφέρεται απλώς και μόνο να περάσει την εξέταση, θα πρέπει να διαβάσει σίγουρα  εκτός από τα πρακτικά και  τους νόμους και τις κρισιμότερες τελευταίες αλλαγές (βλ. παρατηρήσεις στο τέλος). Επίσης, όσοι σκέφτεστε την επιτομή Κουκιάδη ξεχάστε το και οι υπόλοιποι πετάξτε την στον κοντινότερο κάδο ανακύκλωσης.

Β) ΜΟΡΦΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Βλ. τα ίδια όπως στο ατομικό εργατικό.

Γ) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ - TIPS KAI SOS  για την εξεταστική

Εδώ υπογραμμίζονται τα σημαντικότερα κατά την υποκειμενική κρίση του αρθρογράφου ζητήματα.

- Οι εγγυήσεις της συνδικαλιστικής ελευθερίας. Ατομική συνδικαλιστική ελευθερία. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία (!).Συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία. Συλλογική αυτονομία. (προσοχή : σε όλες αυτές τις έννοιες το κρισιμότερο είναι   να έχετε στο νου σας τις συνταγματικές διατάξεις)

- Απεργία. Η ανταπεργία στην ελληνική έννομη τάξη

- Συνδικαλιστική οργάνωση. Έννοια, διακρίσεις (πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποια είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια κτλ).  ΣΟΣ :  Mία από τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε ο 4024/2011 έχει να κάνει με τις ενώσεις προσώπων. Ο υποτιμημένος αυτός μέχρι σήμερα θεσμός, είναι ό, τι πιο σημαντικό έφερε το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και η εφαρμογή του στο δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Εξαιρετικά πιθανό να κάνει την εμφάνισή του στις εξετάσεις .Πολύ καλά το αρ. 37( άρθρο ‘’Κατσέλη’’ για να μη μπερδεύεστε ) του 4024/2011.

- Ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αρχή της πολλαπλότητας. Αυτονομία και Καταστατικό (!). Διάλυση. Σκοποί.

- Μέσα ή τρόποι συνδικαλιστικής δράσης (!).Οικονομική αυτοτέλεια. Παρακράτηση εισφορών από τον εργοδότη.

- Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Απαγόρευση πολλαπλής συμμετοχής. Διαγραφή.

- Γενική Συνέλευση (!!!!). Διαβάστε τα πάντα!! Αρμοδιότητες, σύγκληση, απαρτία, ψηφοφορία, προσβολή αποφάσεων (άκυρες, ακυρώσιμες, ανυπόστατες).

- Διοικητικό Συμβούλιο ! (ομοίως! Σοσάκι : η ΓΣ ποτέ δε χάνει την αρμοδιότητά της να κηρύσσει απεργία. Δε μπορεί επομένως ΔΣ να κηρύξει απεργία επειδή η ΓΣ με απόφασή της εκχώρησε σε αυτήν τέτοια αρμοδιότητα. Στις 2ο βάθμιες και 3ο βάθμιες συνδ. οργανώσεις, το ΔΣ κηρύσσει μεν αλλά στην πραγματικότητα η ΓΣ έχει την αρμοδιότητα (για προφανείς λόγους δε μπορεί να την ασκήσει)

- Κήρυξη απεργίας από προσωρινή διοίκηση.

- Εκλογή αντιπροσώπων. Απαγόρευση πολλαπλής εκπροσώπησης. Εκλογικό μέτρο.

- Προστασία συνδικαλιστικής δράσης  και απαγορεύσεις. Προστασία κατά των απολύσεων! Συνδικαλιστικά στελέχη !

- Προστασία συνδ. Δράσης στον τόπο εργασίας (ρίξτε ένα ξεφύλλισμα, όσοι όμως δίνετε και Εκμετάλλευσης διαβάστε το ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ).

- Δικαιο των ΣΣΕ .ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ!!!.Έννοια και νομική φύση.Οι σκοποί . (γενικά λιώστε τον 1876/1990).

- Περιεχόμενο. Κανονιστικό και ενοχικό μέρος (ΣΟΥΠΕΡ ΣΟΣ).Πολύ καλό διάβασμα. Είναι η βάση για να κατανοήσει κάποιος τη λειτουργία της ΣΣΕ. Ως εκ τούτου και το Συλλογικό Εργατικό. Σημ: Oι κανονιστικοί όροι της ΣΣΕ δε γίνονται  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΕ αλλά επιδρούν έξωθεν κατά άμεσο και αναγκαστικό τρόπο ως κανόνες δικαίου (βλ. 7§1 1876/1990)

- Υποχρέωση ειρήνης (ΚΑΡΑ ΣΟΣΑΡΑ).Διακρίσεις ΣΣΕ. ΕΓΣΣΕ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ,ΚΛΑΔΙΚΗ, ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. Ποιους δεσμεύουν σε κάθε περίπτωση. Νεα αλλαγή : με βάση το αρ. 37 του νόμου 4024/2011 επιχειρησιακή συνάπτει ΚΑΙ η ένωση προσώπων με τις προϋποθέσεις του νόμου

- Περιεχόμενο των ΣΣΕ. Διαπραγματέυσεις. Κατάρτιση (SOS!!). Ικανότητα και αρμοδιότητα (SOS). Εξουσιοδότηση και δημοσιότητα. Άκυρη ΣΣΕ, κύρωση με νόμο.

- Προσχώρηση. Επέκταση με Υπουργ. Απόφαση. Πεδίο ισχύος!

- Καταγγελία (ΣΟΥΠΕΡ ΣΟΣ) .Διαβάστε πολύ καλά την ερμηνευτική προσέγγιση στο βιβλίο και τα οικεία άρθα (δηλ. 9 §1 και 12 §1 και §2 του 1876/1990).

- Μετενέργεια (ΣΟΥΠΕΡ ΣΟΣ).Οπωσδήποτε πρέπει να υπογραμμιστεί το εξής. Στη φάση της μετενέργειας (μετά το 6μηνο δηλ.) οι κανονιστικοί όροι ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ενοχικοί,  χάνουν τον αναγκαστικό χαρακτήρα τους. Παραμένουν άμεσοι αλλά πλέον αποτελούν ΕΝΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ! (άρα επιτρέπεται οποιαδήποτε συμφωνία τροποποίησης των όρων της ΣΣΕ π.χ. με ΑΣΕ, τροποποιητική καταγγελία, επιχειρησιακή συνήθεια, ΣΣΕ κ.ο.κ). Ο κανόνας, λοιπόν του 7 §1 που ισχύει και καθορίζει τα κατώτερα όρια προστασίας για τον εργαζόμενο (προσοχή : ευνοϊκότερη ρύθμιση στην ΑΣΕ μπορεί να γίνει ασφαλώς-αρχή της εύνοιας) μπορεί να  παρακαμφθεί στη φάση της μετενεργείας από τη βούληση  των μερών.

- Συσχέτιση της ΣΣΕ με όλες τις πηγές του εργατικού δικαίου .ΥΠΕΡΣΟΣ :πλέον με το 37 του 4024/2011 η επιχειρησιακή ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ της κλαδικής. Τα κατώτερα όρια συνεχίζει να καθορίζει ακόμα η ΕΓΣΣΕ. Προσοχή επίσης στο συσχετισμό ΣΣΕ  με ΑΣΕ για αποδοχές, επιδόματα, ρήτρες.

- Συμφιλίωση, μεσολάβηση και διαιτησία. Διαβάστε προσεκτικά το προϊσχύσαν δίκαιο και μετά το άρθ. 14 του ν. 3899/2010 (άρθ. επομένως 13,14,15,16,17 του 1876/1990).Αν κάνετε το ανάποδο, καλά ξεμπερδέματα.

- Δίκαιο της εκμετάλλευσης. Επειδή αποτελεί ύλη του οικείου μαθήματος, όσοι δεν το δίνετε  προσέξτε μόνο τη διαφορά εκμετάλλευσης από επιχείρησης ,νομική ενέργεια του κανονισμού και τα γενικά για τα συμβούλια (όλα αυτά απλά μια ανάγνωση).

- ΑΠΕΡΓΙΑ. (και ανταπεργία). Αν με ρωτούσατε τι πρακτικό θα έμπαινε το ένα θα ήταν σίγουρα η απεργία. Ως εκ τούτου όποιος το προσέξει ιδιαίτερα έχει κάνει ….τη μισή δουλειά για τις εξετάσεις. Προσέξτε το ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. Ιδίως

- αιτήματα απεργίας. Συμφέροντα, κτλ. ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣ (προσοχή μεγάλη στις νομικές διαφορές).

- ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ.

- ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ. (ΔΕ ΓΡΑΦΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ)

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσωπικό ασφαλείας.

- Απεργοσπάστες.

- Απαγόρευση της ανταπεργίας .Δύσκολο να ζητηθεί, αλλά όποιος το χει διαβάσει θα βοηθηθεί πολύ στο δίκαιο της απεργίας και στις ρυθμίσεις για τον εργατικό αγώνα.

- ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ. (ΔΕ ΓΡΑΦΩ ΤΙΠΟΤΑ).   (ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταχρηστική απεργία –που επίσης είναι υπερ σος – είναι ειδικότερη μορφή παράνομης απεργίας. Ως εκ τούτου μην την πατήσεις κανείς με το δημοσιογραφικό ‘’ η απεργία είναι παράνομη και καταχρηστική’’. Ορθό είναι ‘’παράνομη ως καταχρηστική’’. Αν φυσικά είναι καταχρηστική, γτ μπορεί να είναι παράνομη για άλλους λόγους)

- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΝΟΜΙΜΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ (ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΣΟΣ) (ιδίως προσοχή όσον αφορά το χρόνο εργασίας για το μισθό και την άδεια.).Στις ποινικές κυρώσεις μια ανάγνωση για να έχετε γνώση. Πολλή προσοχή στο ειδικότερο θέμα των μη απεργών και εργοδότη κατά την απεργία και τα όσα σχετίζονται με το 656 ΑΚ. Ειδικότερο θέμα, δύσκολο να πέσει ,αλλά το ωραιότερο θεωρητικό ζήτημα στην απεργία. Προσέξετε επίσης την επίλυση δικαστικών διαφορών (Μον.Πρωτοδικείο! κα άσκηση αγωγής). Για τις ποινικές κυρώσεις για απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών ρίξτε μια ματιά.

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Οι κρισιμότερες αλλαγές που δεν περιλαμβάνει το βιβλίο είναι (δυστυχώς  και πάλι ανέφικτο να τις περάσω όλες) με την πολύ πρόσφατη εργατική νομοθεσία:

- Ένωση προσώπων, επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση βλ. αρ. 37 του 4024/2011

- Το σύστημα μεσολάβησης και διαιτησίας όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του 3899/2010.

Τέλος, επειδή όπως προαναφέρθηκε τα πάντα στο συλλογικό (εντάξει σχεδόν τα πάντα) τα καταγράφει ο νόμος, να έχετε τη νομοθεσία σε τέτοια μορφή ώστε να σας είναι ευχερής με το παράλληλα διάβασμα του βιβλίου. Υπάρχει και πρόσφατη κωδικοποιημένη εργατική νομοθεσία (Καζάκος 2012) αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και τα έξοδα χωρίς τέλος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου