1 Ιανουαρίου 2012

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου - Κοινή Διδασκαλία στις 5.1.2012

Το επόμενο μάθημα των Εφαρμογών Αστικού Δικαίου θα διεξαχθεί από κοινού από τους Λέκτορες Γιώργο Μεντή και Αντώνη Καραμπατζό την ερχόμενη Πέμπτη 5.1.2012, ώρα 11:00-13:00, στην αίθουσα 5.

Θα επιλυθεί το ακόλουθο πρακτικό ζήτημα:

Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
Χειμερινό Εξάμηνο 2011-2012
Λέκτορες Γιώργος Μεντής & Αντώνης Καραμπατζός


ΠΡΑΚΤΙΚΟ


         Ο Α προσυμφωνεί με τον εργολάβο Ε την αγορά, αντί συνολικού ποσού 100.000€, ενός ημιτελούς διαμερίσματος από αυτά που αποτελούν την αντιπαροχή του Ε για την ανέγερση πολυκατοικίας σε οικόπεδο του οικοπεδούχου Ο. Μεταξύ Ε και Ο έχει συμφωνηθεί ότι, μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Ο θα μεταβιβάσει στον Ε ή στους τρίτους που αυτός (Ε) θα υποδείξει συγκεκριμένα διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα θα τα κρατήσει για εκείνον. Η κατάρτιση της οριστικής πωλήσεως και μεταβιβάσεως του...

...διαμερίσματος στον Α και η παράδοσή του σε αυτόν αποπερατωμένου συμφωνήθηκε να γίνει μέσα σε τακτή προθεσμία που όρισαν οι συμβαλλόμενοι.
        
         Ερωτάται:

1.    Υπό ποιές προϋποθέσεις είναι έγκυρη η σύμβαση που κατήρτισαν οι Α-Ε;

2.    Αν υποτεθεί ότι ο Ε είναι έτοιμος να παραδώσει το διαμέρισμα στον Α μέσα στην προθεσμία που συμφωνήθηκε, πλην όμως ο Ο αρνείται να προβεί στην οριστική πώληση και μεταβίβασή του σε αυτόν, επειδή ο Ε δεν έχει ακόμη αποπερατώσει τις εργασίες στα διαμερίσματα που θα παραμείνουν στην κυριότητα του Ο, έχει ο Α δικαιώματα κατά των Ο και Ε και, αν ναι, ποιά;

3.    Ποιά θα ήταν η απάντηση στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Α είχε δώσει κατά την κατάρτιση του προσυμφώνου ως αρραβώνα στον Ε 15.000 ευρώ;

4.    Πώς θα μπορούσε ο Ε, κατά την κατάρτιση της συμφωνίας του με τον Α, να εξασφαλισθεί ότι ο Α θα τηρήσει την υπόσχεσή του και θα μεταβιβάσει στον Ε ή στους τρίτους που αυτός (Ε) θα υποδείξει τα διαμερίσματα της αντιπαροχής;

5.    Αν υποτεθεί ότι ο Ο μεταβιβάζει το διαμέρισμα στον Α και ο Α εξοφλεί το υπόλοιπο τίμημα (85.000€ + 15.000€ αρραβώνας = 100.000€), εμφανίζονται δε εντός εξαμήνου σοβαρά προβλήματα στο διαμέρισμα (υγρασίες στην οροφή, προβλήματα αποχέτευσης), ποιά δικαιώματα έχει ο Α και κατά τινος;

6.    Αν υποτεθεί ότι ο Ο προέβη στην οριστική μεταβίβαση του διαμερίσματος στον Α καθώς και ότι το οικόπεδο στο οποίο χτίσθηκε η πολυκατοικία ανήκε αρχικά κατά κυριότητα στον Κ, ο οποίος και το άφησε ως μόνη κληρονομική περιουσία με διαθήκη του στον Ο, παραλείποντας τον μεριδούχο του Ν, μπορεί αυτός (Ν) να στραφεί κατά των Ο, Ε και Α διεκδικώντας τα δικαιώματά του στην κληρονομική περιουσία; Με ποιές αγωγές και υπό ποιές προϋποθέσεις;

7.    Αν δικαιωθεί ο Ν κατά την επιδίωξη των δικαιωμάτων του για τα οποία γίνεται ανωτέρω (υπό 6) λόγος, μπορεί ο Α να προστατευθεί, με ποιόν τρόπο και κατά τινος;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου