26 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Ιούλιος 2010 (Β’ Σειρά):

1) Η αρχή της σχετικότητας των συμβάσεων.

2) Πλους διελεύσεως των πλοίων στα διεθνή στενά.

3) Ο δηλωτικός και συστατικός...

...χαρακτήρας της δήλωσης αναγνώρισης κράτους.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2010 (Β’ Σειρά):

1) Το έθιμο: έννοια και νομολογιακά παραδείγματα.

2) Δικαιώματα του παράκτιου κράτους στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

3) Η διαδικασία ειρηνικού διακανονισμού των διαφορών μεταξύ κρατών στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Να απαντηθούν τα δύο από τα τρία θέματα. Επιτρέπεται η χρήση των διεθνών κειμένων.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2011 (Β' Σειρά):

1) Το πλοίο στην ανοικτή θάλασσα: ο κανόνας και οι εξαιρέσεις

2) Τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις της διεθνούς ευθύνης των κρατών

3) Οι επιφυλάξεις στις διεθνείς συνθήκες

Να απαντηθούν τα 2 από τα 3 θέματα.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2012 (Β' Σειρά):

1) Προϋποθέσεις επίκλησης της ρήτρας περί απρόβλεπτης και ριζικής μεταβολής των περιστάσεων. Πότε δεν επιτρέπεται η επίκλησή της;

2) Οι αρμοδιότητες των λιμενικών αρχών στα εσωτερικά ύδατα.

3) Ο διεθνής σεβασμός των κεκτημένων δικαιωμάτων στη διαδοχή κρατών.

Απαντήστε στα 2 από τα 3 ερωτήματα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2013

1) Ποιες οι διαδικασίες δράσης του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά το κεφάλαιο 7 του Χάρτη Ηνωμένων Εθνών;

2) Περιγράψτε τα στάδια σύναψης μιας διεθνούς σύμβασης. Ποιες οι προϋποθέσεις στην ελληνική νομοθεσία για τη σύναψη διεθνούς συνθήκης;

3) Σε ποιες θαλάσσιες ζώνες επιβάλλεται η ελευθερία της ναυσιπλοΐας; Υπάρχουν περιορισμοί και για ποιο λόγο;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2014


1) Το άρθρο 83 της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας αναφέρει: "1. Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας μεταξύ κρατών με έναντι ή προσκείμενες ακτές πραγματοποιείται κατόπιν συμφωνίας με βάση το διεθνές δίκαιο όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 του Καταστατικού του ΔΔΧ προκειμένου να επιτευχθεί μια δίκαιη λύση". Σχολιάστε τη διάταξη υπό το φως της διεθνούς νομολογίας.


2) Κράτος Α, κατά την προσχώρηση στη Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή γενοκτονίας διατυπώνει επιφύλαξη με την οποία εξαιρεί την εφαρμογή του άρθρου 9 της Σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές που ανακύπτουν ως προς την ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης θα υποβάλλονται με μονομερή προσφυγή στο ΔΔΧ. Ποιες είναι οι δυνατές αντιδράσεις των υπολοίπων συμβαλλομένων μερών λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση δεν περιέχει απαγόρευση διατύπωσης επιφυλάξεων;


3) Η αλλοδαπή εταιρεία Α συμβάλλεται με το κράτος Β προκειμένου αυτό να αγοράσει σωσίβια για χρήση από το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων διάσωσης παράνομων μεταναστών στη θάλασσα. Ο νέος υπουργός οικονομικών αρνείται να εγκρίνει τη δαπάνη. Είστε ο νομικός σύμβουλος της εταιρείας και σας ρωτά υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια. Συμβουλέψτε τους.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014 (Κλιμάκιο Α')

1) Η διάλυση ενός πρώην ομοσπονδιακού κράτους οδηγεί στην ανάδυση πέντε νέων κρατών, εκ των οποίων το ένα, που καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη εδαφική έκταση, δηλώνει ότι συνεχίζει τη νομική προσωπικότητα του προκατόχου. Τα υπόλοιπα νεοεμφανισθέντα κράτη υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στον ΟΗΕ και γίνονται δεκτά ως μέλη του Οργανισμού.

Ερωτάται:

α) Ποιες είναι οι συνέπειες της διάλυσης ως προς τις διεθνείς συμβάσεις συναφθείσες από το προκάτοχο κράτος και βάσει ποιων κανόνων θα ρυθμισθεί η τύχη των προϋφισταμένων διεθνών υποχρεώσεων; Τι συμβαίνει με τυχόν διεθνείς συμβάσεις που αφορούν οριοθέτηση συνόρων ;

β) Η εισδοχή στον ΟΗΕ συνιστά αναγνώριση κράτους; Τι ρόλο παίζει η αναγνώριση στη δημιουργία κράτους;


2) Κατά τη διάρκεια εσωτερικών αναταραχών στην Ινδονησία, ομάδα ενόπλων ανταρτών εισβάλλει στους χώρους της ελληνικής πρεσβείας στη Τζακάρτα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματίζοντας μέλη της διπλωματικής αποστολής, χωρίς οι επίσημες αρχές της Ινδονησίας να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή μέτρο, προληπτικό ή κατασταλτικό, προς αντιμετώπιση της εισβολής.

Ο Υπουργός Εξωτερικών σας ρωτά αν, από τα παραπάνω γεγονότα, στοιχειοθετείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει επανόρθωση και υπό ποια μορφή;


3) Το καθεστώς των νησιών κατά τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2014 ( Κλιμάκιο Β')


1) Είστε κυβερνήτης πολεμικού πλοίου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σε ποιες περιπτώσεις μπορείτε, στην ανοικτή θάλασσα: α) να επισκεφθείτε εμπορικό πλοίο υπό ξένη σημαία, β) να προβείτε σε νηοψία.


2) Το άρθρο 4 των Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για την ευθύνη των Κρατών από διεθνώς άδικες ενέργειες, ορίζει: «1. Η συμπεριφορά οποιουδήποτε κρατικού οργάνου θα θεωρείται ως ενέργεια του Κράτους αυτού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, είτε το όργανο αυτό ασκεί νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική είτε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία, οποιαδήποτε θέση κι αν κατέχει στην οργάνωση του Κράτους και οποιοσδήποτε κι αν είναι ο χαρακτήρας του, ως όργανο της κεντρικής κυβέρνησης ή μιας εδαφικής μονάδας του Κράτους». Σχολιάστε.


3) Η Ελλάδα έχει συνάψει, από το 1992, διμερή σύμβαση με τη Βουλγαρία για την κατασκευή φράγματος στο Νέστο ποταμό. Το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά η ελληνική πλευρά, ένεκα της οικονομικής κρίσης, κρίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου. Ο Υπουργός των Εξωτερικών σας ρωτά:

Με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης περί Δικαίου Συνθηκών του 1969, μπορεί να αποδεσμευθεί από τη διμερή σύμβαση και για ποιους λόγους;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2015 (Κλιμάκιο Α')

ΘΕΜΑ Α

Η Βενεζουέλα και η Γουιάνα βρίσκονται και πάλι σε σύγκρουση για την οριοθέτηση της υφαλοκρυπίδας τους, με αποτέλεσμα τη διασάλευση της ειρήνης στην περιοχή. Το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε:

α. να επιληφθεί της διαφοράς τους;

β. να επιληφθεί της διαφοράς τους και να χαράξει τα όρια της υφαλοκρηπίδας;

γ. να διατάξει τα εμπλεκόμενα κράτη να επιλύσουν τη διαφορά τους στο Διεθνές Δικαστήριο;


ΘΕΜΑ Β

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της διπλωματικής προστασίας.


ΘΕΜΑ Γ

Οι κύριες και συμπληρωματικές ερμηνείες των διεθνών συνθηκών.


Από τα 3 θέματα να απαντηθούν τα 2

(διατύπωση είναι κατά προσέγγιση)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2015 (Κλιμάκιο Β')

ΘΕΜΑ Α

Οι συνέπειες παράβασης διεθνούς κανόνα δικαίου.

ΘΕΜΑ Β

Οι παράγοντες διαμόρφωσης του εθίμου και παράλληλη ισχύς διεθνών συμβατικών και εθιμικών κανόνων.

ΘΕΜΑ Γ

Κήρυξη αοζ, διαφορές με αιγιαλίτιδα ζώνη αφενός και υφαλοκρηπίδα αφετέρου και νομοθετικές ενέργειες και αρχές που χρειάζονται για τη θέσπιση της. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο Α')

1) Έθιμο 

2) Νόμιμες αρμοδιότητες κρατών στην ανοικτή θάλασσα 

3) Αρχή μη χρήσης βίας

*η διατύπωση είναι κατά προσέγγιση

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2015 (Κλιμάκιο Β')

1) Αβλαβής και ελεύθερη διέλευση: Διαφορές και Ομοιότητες σύμφωνα με το ΔΘ 1982.

2) Λόγοι ακυρότητας Συνθηκών.

3) Τα Συστατικά στοιχεία του Κράτους από άποψη Διεθνούς Δικαίου.

Να γραφούν 2 από τα 3 θέματα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούνιος 2016 (Κλιμάκιο Α' - Γαβουνέλη-Κυριακόπουλος) 1) Οι πηγές του Δικαίου της θάλασσας. Ποια η διάδραση του διεθνούς εθίμου και των διεθνών συνθηκών στη διαμόρφωση του δικαίου της θάλασσας; 2) Λόγω της αθρόας εισβολής μεταναστών στο Αιγαίο, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδος επιθυμεί να απευθυνθεί στον ΟΗΕ και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.Να τον συμβουλέψετε. 3)Επανόρθωση κατά την διεθνή ευθύνη κράτους.
Να απαντηθούν 2 από τα 3 θέματα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Σεπτέμβριος 2016

1) Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ : ομοιότητες και διαφορές στη Σύμβαση και στο Δίκαιο της Θάλασσας.

2) Ειρηνική επίλυση διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

3) Διεθνείς συνθήκες : τύπος ,ακυρότητες.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Φεβρουάριος 2017

1) Διεθνές έθιμο (διαμόρφωση, διαπίστωση, λειτουργία, κατάργηση).

2) Αβλαβής και ελεύθερη διέλευση: ομοιότητες και διαφορές.

 Να απαντηθούν τα δύο από τα θέματα.
*υπήρχε και τρίτο θέμα που δε βρέθηκε
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2017 (Κλιμάκιο Α')

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης αρμοδιότητας του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για εκδίκαση υπόθεσης ελλείψει ρητής συμφωνίας των κρατών.

2. Είστε νομικός σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών του κράτους Α. Ο Υπουργός αποφασίζει ότι υπάρχει το κατάλληλο πολιτικό κλίμα για να προχωρήσει σε οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Σε ποιες περιπτώσεις του προτείνεται να συζητήσει για οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και σε ποιες περιπτώσεις για οριοθέτηση ΑΟΖ; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

3. Ποια η συμβολή του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης από την απόφαση Νικαράγουα ως προς τη θέση του διεθνούς εθίμου ως πηγή διεθνούς δικαίου;

Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούλιος 2017 (Κλιμάκιο Β')


1) Προκειμένου να αντιμετωπίσει την αθρόα εισροή παράνομων μεταναστών στην επικράτειά του, το ελληνικό ΥΠΕΞ εξετάζει προσφυγή στον ΟΗΕ και ειδικότερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού. Συμβουλέψτε το.

2) Η ερμηνεία των συνθηκών με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1969 περί δικαίου των συνθηκών

3) Ελεύθερη και αβλαβής διέλευση: ομοιότητες και διαφορές κατά το δίκαιο της θάλασσας.


Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιούλιος 2018 ( Κλιμάκιο Α')


1) Η πρακτική ως παράγοντας διαμόρφωσης του διεθνούς εθίμου. 

2) Σε ποιες περιπτώσεις το ΔΔΧ έχει αρμοδιότητες διεθνούς παρέμβασης;

3) Οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών κατά τη σύμβαση Δ.Θ. 


Επιλέγετε δύο από τα τρία θέματα.
(Διατύπωση κατά προσέγγιση)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Ιούλιος 2018 (Κλιμάκιο Β')


1) Πως μπορεί να αποδεσμευθεί ένα κράτος από τις συμβατικές του υποχρεώσεις;


2) Νησιά και βραχονησίδες. Νομικό καθεστώς.


3) Η νόμιμη άμυνα στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών


Επιλέγετε δύο από τα τρία θέματα.
(Διατύπωση κατά προσέγγιση)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ιανουάριος 2019

1) Ρυθμίσεις του δημοσίου διεθνούς που διέπουν το πλοίο στην ανοιχτή θάλασσα.
2) Όροι υπαγωγής διεθνών διαφορών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
3) Επίδραση της ρήτρας rebus sic stantibus στη λειτουργία διεθνών συνθηκών.
Επιλέγετε δύο από τα τρία θέματα.
(Διατύπωση κατά προσέγγιση)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ιούνιος 2019 Κλιμάκιο Α' (Γαβουνέλη- Παπασταυρίδης- Γουργουρίνης)


1. Πηγές διεθνούς δικαίου (συνοπτικά)
2. Στοιχεία διαμόρφωσης διεθνούς εθίμου
3. Σύναψη διεθνών συνθηκών
4. Το διεθνές δίκαιο στο εσωτερικό δίκαιο
5. Θαλάσσιες ζώνες σύμφωνα με Σύμβαση 1982 για το δίκαιο της θάλασσας (συνοπτικά)
6. Δικαιώματα παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ
7. Διαδικασία οριοθέτησης αιγιαλίτιδας ζώνης (συνοπτικά)
8. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης διεθνούς ευθύνης κράτους (συνοπτικά)
9. Διεθνής αναγνώριση κράτους: δηλωτική ή συστατική;
10. Τρόπος λειτουργίας απαγόρευσης χρήσης βίας κατά τον Χάρτη του ΟΗΕ (Συνοπτικά)

Να απαντηθούν τα 5 από τα 10 ερωτήματα.

9 σχόλια:

 1. Σεπτέμβριος 2014 ( Α ' Σειρά)

  1. Η διάλυση ενός πρώην ομοσπονδιακού κράτους οδηγεί στην ανάδυση πέντε νέων κρατών , εκ των οποίων το ένα, που καταλαμβάνει και τη μεγαλύτερη εδαφική έκταση , δηλώνει ότι συνεχίζει τη νομική προσωπικότητα του προκατόχου. Τα υπόλοιπα νεοεμφανισθέντα κράτη υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στον ΟΗΕ και γίνονται δεκτά ως μέλη του Οργανισμού.

  Ερωτάται :
  α] Ποιες είναι οι συνέπειες της διάλυσης ως προς τις διεθνείς συμβάσεις συναφθείσες από το προκάτοχο κράτος και βάσει ποιων κανόνων θα ρυθμισθεί η τύχη των προϋφισταμένων διεθνών υποχρεώσεων ; Τι συμβαίνει με τυχόν διεθνείς συμβάσεις που αφορούν οριοθέτηση συνόρων ;
  β] Η εισδοχή στον ΟΗΕ συνιστά αναγνώριση κράτους ; Τι ρόλο παίζει η αναγνώριση στη δημιουργία κράτους ;

  2. Κατά τη διάρκεια εσωτερικών αναταραχών στην Ινδονησία , ομάδα ενόπλων ανταρτών εισβάλλει στους χώρους της ελληνικής πρεσβείας στη Τζακάρτα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τραυματίζοντας μέλη της διπλωματικής αποστολής , χωρίς οι επίσημες αρχές της Ινδονησίας να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια ή μέτρο , προληπτικό ή κατασταλτικό , προς αντιμετώπιση της εισβολής.

  Ο Υπουργός Εξωτερικών σας ρωτά αν, από τα παραπάνω γεγονότα, στοιχειοθετείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μπορεί η Ελλάδα να διεκδικήσει επανόρθωση και υπό ποια μορφή ;

  3. Το καθεστώς των νησιών κατά τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ιούνιος 2016 Κλιμάκιο Α(Γαβουνέλη-Κυριακόπουλος)

  1.Οι πηγές του Δικαίου της θάλασσας.Ποιά η διάδραση του διεθνούς εθίμου και των διεθνών συνθηκών στη διαμόρφωση του δικαίου της θάλασσας;

  2.Λόγω της αθρόας εισβολής μεταναστών στο Αιγαίο, ο ΥΠΕΞ της Ελλάδος επιθυμεί να απευθυνθεί στον ΟΗΕ και ειδικλοτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας.Να τον συμβουλέψετε.

  3.Επανόρθωση κατά την διεθνή ευθύνη κράτους.

  ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ιούλιος 2018 Κλιμάκιο Β
  2/7/2018
  (1) Εξηγήστε πως ένα κράτος μπορεί να αποδεσμευτεί από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει από διεθνή συνθήκη.
  (2) Νησιά και βραχονησίδες, το νομικό καθεστώς τους σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
  (3) Πως λειτουργεί η νόμιμη άμυνα κατά του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
  Να απαντηθούν δύο από τα τρία θέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΙΟΥΝΙΟΣ 2019, Κλιμάκιο Α (Γαβουνέλη- Παπασταυρίδης- Γουργουρίνης)
  1. Πηγές διεθνούς δικαίου (συνοπτικά)
  2. Στοιχεία διαμόρφωσης διεθνούς εθίμου
  3. Σύναψη διεθνών συνθηκών
  4. Το διεθνές δίκαιο στο εσωτερικό δίκαιο
  5. Θαλάσσιες ζώνες σύμφων με Σύμβαση 1982 για το δίκαιο της θάλασσας (συνοπτικά)
  6. Δικαιώματα παράκτιου κράτους στην ΑΟΖ
  7. Διαδικασία οριοθέτησης αιγιαλίτιδας ζώνης (συνοπτικά)
  8. Προϋποθέσεις στοιχειοθέτησης διεθνούς ευθύνης κράτους (συνοπτικά)
  9. Διεθνής αναγνώριση κράτους: δηλωτική ή συστατική;
  10. Τρόπος λειτουργίας απαγόρευσης χρήσης βίας κατά τον Χάρτη του ΟΗΕ (Συνοπτικά)

  Να απαντηθούν τα 5 από τα 10 ερωτήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σεπτέμβρης 2019 Α' Κλιμάκιο
  1.Δημιουργία εθιμικού κανόνα από συνθήκη
  2.Ερμηνευτικές δηλώσεις
  3.Σημασία συνόρων για οργάνωση κράτους
  4.Νομικό καθεστώς νησιών κατά την Σύμβαση ΔΘ 1982
  5.Πλους διελεύσεως
  6.Καταλογισμός στο κράτος
  7.Διπλωματική προστασία υπερ νομικού προσώπου
  8.Χαρακτηριστικά ειρηνευτικών δυνάμεων ΟΗΕ
  *λείπουν 2 θέματα* 5 από τα 10

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σεπτέμβρης 2019 Β' κλιμάκιο
  1.νομική πεποίθηση για έθιμο
  2.επιφυλάξεις στις συνθήκες
  3.ένταξη εθιμικού διεθνούς δικαίου στο εσωτερικό δίκαιο
  4.αποτελέσματα διεθνών συνθηκών σε τρίτους
  5.κυριαρχία παρακτίου στην αιγιαλίτιδα
  6.συνορεύουσα ζώνη
  7.Δικααιώματα τρίτων κρατών στην ΑΟΖ
  8.ετεροδικία κρατών
  9.εξαιρέσεις στην μη χρήση βίας
  10. Συμβ. Ασφαλείας ΟΗΕ
  5 απο 10

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φεβρουάριος 2020
  1.αποτελέσματα διεθνών συνθηκών σε τρίτους
  2.Διαφορά κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων του παρακτίου κράτους στους θαλασσίους χώρους
  3.ετεροδικία κρατών για πράξεις σε καιρό πολέμου
  2 απο τα 3

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΙΟΥΝΙΟΣ 2023-Α ΣΕΙΡΑ

  (1) Υφίσταται διεθνής ευθύνη του κράτους σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις ιδιωτών;Σχολιάστε.
  Η κατα τα λογισμός
  (2) Στη Διακήρυξη Truman της 28ης Σεπτεμβρίου 1945, αναφέρεται ότι «...η υφαλοκρηπίδα μπορεί να θεωρηθεί ως προέκταση της χερσαίας έκτασης του παράκτιου κράτους και συνεπώς,ως φυσικό προσάρτημα σε αυτό». Σχολιάστε τη δήλωση αυτή σε σχέση με το νομικό καθεστώς της υφαλοκρηπίδας, όπως ισχύει σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας.
  3) Ιστορική βούληση των συμβαλλομένων μερών και επικαιροποίηση των διεθνών συνθηκών με βάση το άρθρο 31 της Σύμβασης της Βιέννης περί Δικαίου των Συνθηκών του 1969.
  - Το άρθρο 31 της Σύμβασης της Βιέννης έχει ως εξής:
  Άρθρον 31. — Γενικός κανών ερμηνείας. 1. Η συνθήκη δέον να ερμηνεύηται καλή τη πίστει, συμφώνως προς την συνήθη έννοιαν ήτις δίδεται εις τους όρους της συνθήκης, εν τω συνόλω αυτών και υπό το φως του αντικειμένου και του σκοπού της.
  2. Το σύνολον της συνθήκης, διά τους σκοπούς ερμηνείας ταύτης, εκτός του κειμένου, περιέχοντος τον προοίμιον και τα παραρτήματα αυτής, περιλαμβάνει:
  (α) Πάσαν συμφωνίαν σχετικήν προς την συνθήκην, ήτις συνωμολογήθη μεταξύ όλων των μερών, επ' ευκαιρία της συνάψεως της συνθήκης.
  (β) Παν έγγραφον, το οποίον συνετάγη υφ' ενός ή πλειόνων μερών εν σχέσει προς την σύναψιν της συνθήκης, το οποίον εγένετο αποδεκτόν υπό των άλλων μερών ως έγγραφον σχετιζόμενον προς την συνθήκην.
  3. Ομού μετά του συνόλου της συνθήκης δέον να λαμβάνονται υπ' όψιν:
  (α) Πάσα μεταγενεστέρα συμφωνία μεταξύ των μερών, αφορώσα εις την ερμηνείαν της συνθήκης ή την εφαρμογήν των διατάξεων ταύτης.
  (β) Πάσα μεταγενεστέρα πρακτική ακολουθηθείσα υπό των συμβαλλομένων μερών κατά την εφαρμογήν της συνθήκης, η οποία συνιστά συμφωνίαν αυτών ως προς την ερμηνείαν ταύτης.
  (γ) Άπαντες οι σχετικοί κανόνες του Διεθνούς Δικαίου οι εφαρμοζόμενοι εις τας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχέσεις.
  4. Ειδική έννοια δύναται να δοθή εις έναν όρον εάν προκύπτη ότι αυτή ήτο η πρόθεσις των
  συμβαλλομένων μερών.
  Να απαντηθούν δυο (2) από τα παρακάτω τρία (3) θέματα. Όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαθμολογική αξία.


  ΙΟΥΝΙΟΣ 2023-Β ΣΕΙΡΑ
  1) Συστατικά στοιχεία του εθίμου και οι μεταξύ τους σχέσεις .
  2) Συζητείστε τα δικαιώματα διέλευσης υπέρ της διεθνούς ναυσιοπλοίας που προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας.
  3)Συγκρίνατε το άρθρο 3 των Άρθρων της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου για την ευθύνη των Κρατών από διεθνείς άδικες πράξεις του 2001 με το άρθρο 27 της Σύμβασης της Βιέννης περί του Δικαίου των Συνθηκών τοθ 1969.
  Το άρθρο 3 των άρθρων περί της ευθύνης έχει ως εξής:
  Άρθρο3 -Χαρακτηρισμός της ενέργειας κράτους ως διεθνώς άδικης. Ο χαρακτηρισμός της ενέργειας κράτους ως διεθνώς άδικης διέπεται από το διεθνές δίκαιο. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επηρεάζεται από τον χαρακτηρισμό της ίδιας πράξης ως νόμιμης σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

  Το άρθρο 27 της Σύμβασης της Βιέννης έχει ως εξής:
  Άρθρον 27- Εσωτερικόν δίκαιον και τήρηση των συνθηκών. Το συμβαλλόμενον εν τη συνθήκη μέρος δεν δύναται να επικαλεστεί τας διατάξεις του εσωτερικού δικαίου ως δικαιολογίαν για την μη υπ'αυτού τήρησην της συνθήκης, Η διάταξης αυτήν δεν θίγει το άρθρο 46.
  Να απαντηθούν δυο (2) από τα παρακάτω τρία (3) θέματα. Όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαθμολογική αξία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2023 Α ΚΛΙΜΑΚΙΟ

  1) γενικές αρχές του δικαίου των πολιτισμένων κρατών
  2) εκδήλωση της κρατικής κυριαρχίας στο Δίκαιο της Θάλασσας
  3) προϋποθέσεις διπλωματικής προστασίας

  ΑπάντησηΔιαγραφή