26 Δεκεμβρίου 2011

Θέματα Εξετάσεων


  -----------------------------------------------------


  Β' Εξάμηνο:

  1. Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
  2. Γενικό Ποινικό Δίκαιο
  3. Οικογενειακό Δίκαιο
  4. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο

   ----------------------------------------------------


   Γ' Εξάμηνο
   1. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο
   2. Εμπράγματο Δίκαιο
   3. Ειδικό Ποινικό Δίκαιο
   4. Γενικό Εμπορικό Δίκαιο - Βιομηχανική Ιδιοκτησία


    --------------------------------------------------------


    Δ' Εξάμηνο:
    1. Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα
    2. Πολιτική Δικονομία I
    3. Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο
    4. Ευρωπαϊκό Δίκαιο

     ---------------------------------------------------------

     Ε' Εξάμηνο:
     1. Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών
     2. Κληρονομικό Δίκαιο
     3. Διοικητική Δικονομία
     4. Ποινική Δικονομία

      --------------------------------------------------------

      ΣΤ' Εξάμηνο:
      1. Δίκαιο Αξιογράφων
      2. Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
      3. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
      4. Πολιτική Δικονομία II

       ----------------------------------------------------------

       Ζ' Εξάμηνο:

       1. Εφαρμογές Αστικού Δικαίου
       2. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
       3. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
       4. Φιλοσοφία Δικαίου

        ---------------------------------------------------------

        Η' Εξάμηνο:

        1. Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου
        2. Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας
        3. Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας        Δεν υπάρχουν σχόλια:

        Δημοσίευση σχολίου