26 Δεκεμβρίου 2011

Κατάλογος Προαιρετικών Εργασιών στο Δίκαιο Περιβάλλοντος (Αστικό Σκέλος - 2011-2012):

1) Η αστικού δικαίου προστασία των υγροτόπων

2) Προσβολή ζωτικού χώρου και ηθική βλάβη


3) Η αρχή της προφύλαξης και η σημασία της στην προστασία της υγείας


4) Το νομικό καθεστώς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων


5) Η κοινοτική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και η ενσωμάτωσή της στην ελληνική έννομη τάξ
η


6) Επισκόπηση της νομολογίας των πολιτικών δικαστηρίων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κατά την τελευταία δεκαετία

7) Η αστικού δικαίου προστασία στις διεθνείς συμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου