16 Δεκεμβρίου 2023

Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας ΙΙ

Της Μαρίας Σκαμπέλα

Σας παραθέτω προσωπικές σημειώσεις μου από το μάθημα της Πολιτικής Δικονομίας 2. Στις σημειώσεις αυτές θα βρείτε:

α) αναλυτικές σημειώσεις του μαθήματος

β) ένα προσωπικό ένθετο σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση (βασισμένο στο βιβλίο της Μπελογιάννη Ε. "διαγράμματα πολιτικής δικονομίας")


γ) πρακτικά θέματα

δ) ερωτήσεις εξετάσεων χωρισμένες ανά ενότητα

Οποιαδήποτε ερώτηση πρός διευκρίνιση ή παρατήρηση για διόρθωση φυσικά καλοδεχούμενη!

Να επισημάνω κάποια λαθάκια:

1) σε μια εικόνα προς το τέλος, γράφω πως η ερημοδικία στην τακτική διαδικασία είναι τόσο η μη κατάθεση προτάσεων όσο και η μη παράσταση. Στην τακτική διαδικασία όμως, η ερημοδικία καθορίζεται μόνο από την μη κατάθεση προτάσεων! Στις ειδικές είναι που η μη παράσταση σημαίνει ερημοδικία

2) Σε μια υποσημείωση στην σελίδα 71 γράφω πως οι προθεσμίες ξεκινούν μια μέρα μετά (πχ από την επίδοση) και τελειώνουν και μια μέρα μετά από το πέρας της ημερολογιακής προθεσμίας (προθεσμία + 2 μέρες). Ωστόσο, το ορθό είναι ότι οι προθεσμίες ξεκινούν μία μέρα μετά αλλά δεν λήγουν και μια μέρα μετά από τότε που χρονολογικά θα έληγαν (άρα ισχύει προθεσμία + 1 μέρα).


3) Στην σελίδα 39 και σχετικά με τις ενστάσεις που καλύπτονται από το δεδικασμένο, γράφω πως οι καταχρηστικές και γνήσιες αυτοτελείς που κρίθηκαν απαράδεκτες στον πρώτο βαθμό δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο και μπορούν να προταθούν μετά. Αυτό είναι λάθος, καθώς καλύπτονται και δεν μπορούν να προταθούν μετέπειτα στο 933.4.

Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας ΙΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου