16 Δεκεμβρίου 2023

Εφαρμογές Αστικού- Σημειώσεις Πρακτικοποιημένης Θεωρίας

 Της Μαρίας Σκαμπέλα

Οι σημειώσεις είναι χωρισμένες σε 5 υποενότητες, μία για κάθε βιβλίο του ΑΚ. Αποτελούνται από τα πιο σημαντικά ζητήματα που αναφέρονται στο βιβλίο πρακτικών του Γεωργιάδη. Στο τέλος, υπάρχουν και κάποιες σημειώσεις από το μάθημα που έγινε για το νέο δίκαιο της πώλησης και 2 ενδεικτικά πρακτικά.

Αν και αναφέρονται στα πιο σημαντικά ζητήματα, είναι καλό να διαβαστεί και το ίδιο το βιβλίο των πρακτικών αφού εξηγεί αναλυτικότερα την λογική τους.

Ωστόσο, είναι αρκετές για μια τελευταία επανάληψη!


Σημειώσεις εφαρμογών αστικού δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου