7 Ιανουαρίου 2021

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου - Σκέλος Ευρωπαϊκού

του Γεράσιμου Σιώκου

Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν όλες τις διαδικτυακές παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2020 μαζί με τις παρουσιάσεις PowerPoints. Ακόμα, περιλαμβάνονται παραπομπές στο νέο βιβλίο του Χριστιανού (Β΄ Έκδοση 2020), ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανατρέχει στο βιβλίο παράλληλα με τη μελέτη των σημειώσεων για τυχόν επανάληψη βασικών εννοιών. Οι σημειώσεις καλύπτουν το σύνολο της διδαχθείσας ύλης. Η νομολογία επισημαίνεται ειδικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύλη του Σκέλους Ευρωπαϊκού παραμένει η ίδια για πολύ περιορισμένο αριθμό ετών και έπειτα αλλάζει. Σε κάθε περίπτωση, συνίσταται ο/η φοιτητής/-τρια να μελετήσει για 100% προετοιμασία και τις σκέψεις των αποφάσεων της εκάστοτε υπόθεσης (που είναι επίσης σημειωμένες ειδικά). Καλή ανάγνωση!

Δείτε τις σημειώσεις εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου