28 Δεκεμβρίου 2019

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου

Της Σούρπη Ειρήνης

Στο πλαίσιο της Σύνθεσης Δημοσίου (κλιμάκιο Γκόρτσου-Κονδύλη), ανεβάζω διεξοδικές σημειώσεις Γενικού Διοικητικού Δικαίου που περιλαμβάνουν τις διοικητικές πράξεις, τον ιεραρχικό έλεγχο, τη διοικητική εποπτεία και τις διοικητικές προσφυγές. Έχουν συμπεριληφθεί και οι σημαντικές υποσημειώσεις του Σπηλιωτόπουλου και πίνακες για πληρέστερη κατανόηση. Πιστεύω ότι καλύπτουν για διάβασμα/επανάληψη, κάθε κλιμάκιο Σύνθεσης.Είναι βασισμένες στο σύγγραμμα του Σπηλιωτόπουλου.

Διεξοδικές Σημειώσεις επί των διοικητικών πράξων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου