16 Οκτωβρίου 2019

Σημειώσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς

Οι συγκεκριμένες σημειώσεις αφορούν το βιβλίο : Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών (Μπρεδήμας-Κυριακόπουλος). Περιέχουν τα κυριότερα ζητήματα θεωρίας μαζί με παραδείγματα.

Σημειώσεις στους Διεθνείς Οργανισμούς (1)
Σημειώσεις στους Διεθνείς Οργανσιμούς (2)

1 σχόλιο: