12 Μαΐου 2019

Σημειώσεις στις Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (Λαζαράτος-Αντωνίου)

Της Παναγή Αυγούστας

Οι σημειώσεις αυτές βασίζονται στις παραδόσεις του κ.Λαζαράτου στο κομμάτι της Διοικητικής Δικονομίας για τις Εφαρμογές Δημοσίου. Περιέχουν αυτά που ειπώθηκαν στις παραδόσεις λίγο πιο αναλυτικά για καλύτερη κατανόηση.Επιφυλάσσομαι για τυχόν ελλείψεις ή λάθη.Καλές μας επιτυχίες!

Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου (2019)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου