15 Μαρτίου 2019

Σημειώσεις στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο

Της Μανίκη Γαβριέλλας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σημειώσεις των παραδόσεων του εξαμήνου από το Εκκλησιαστικό Δίκαιο , που προτείνονται ως συμπληρωματικές/ επεξηγηματικές/ επαναληπτικές για τα σπουδαιότερα σημεία του μαθήματος και όχι για αποκλειστική μελέτη,καθώς ο Καθηγητής απαιτεί και επιπλέον στοιχεία που περιλαμβάνει το βιβλίο.

Ειδικότερα σχετικά με την ύλη,τυπικά είναι εντός οι σελίδες 17-296, ωστόσο στο τελευταίο μάθημα είπε να δώσουμε έμφαση στις 17-59,65-68,95-110,121-147,160-219 (οι 187-200 επιφανειακά),232-258 επιφανειακά , 259-282, και από το κεφάλαιο της Εκκλησιαστικής Δικονομίας (Μέρος 6 Κεφάλαιο Β’) έμφαση στα ένδικα μέσα (σελ 292-295) και τα λοιπά πιο επιφανειακά. Καλό διάβασμα!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου