20 Δεκεμβρίου 2017

Ενημέρωση για την εξέταση στο Ειδικό Διοικητικό (Αστυνομικό) Δίκαιο


Εξεταστέα Ύλη:
• Από το εγχειρίδιο της Ζ. Παπαϊωάννου, “Αστυνομικό Δίκαιο, Η λειτουργική αρμοδιότητα του αστυνομικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, Έννοια-Περιεχόμενο-Όρια”, σελίδες: 91-97, 118-137, 147-166, 183-208, 259-275, 491-503, 513-672

• Οι εξής δικαστικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στον "Φάκελο Νομολογίας" στην ενότητα “Έγγραφα”:
o ΔΕφΑθ 4542/1998
o ΣτΕ 648/2008
o ΣτΕ 780/2014
o ΔΕΕ C-409/16
o ΕΔΔΑ Πετροπούλου Τσακίρη κατά Ελλάδος
o ΕΔΔΑ Galotskin κατά Ελλάδος

• Οι νομοθεσία που περιλαμβάνεται στον "Φάκελο
Νομοθεσίας" στην ενότητα "'Εγγραφα", και συγκεκριμένα:
o Ν. 2168/1998 (ως είναι ανηρτημένος)
o Ν. 2800/2000 (ως είναι ανηρτημένος)
o Ν. 3169/2003 (ως είναι ανηρτημένος)
o Ν. 4249/2014 (ως είναι ανηρτημένος)
o Οδηγία (ΕΕ) 2016/343 ((ως είναι ανηρτημένη)
o ΠΔ 538/1989 (ως είναι ανηρτημένο)
o ΠΔ 141/1991 (Άρθρα:57, 73,93-100,104, 105, 107,108,118-120,129,130,159)
o ΠΔ 254/2004 (ως είναι ανηρτημένο)
o ΠΔ 120/2008 (ως είναι ανηρτημένο)
o ΠΔ 178/2014 (ως είναι ανηρτημένο)

Οι εξετάσεις θα έχουν τη μορφή γραπτής απάντησης με μέγιστο όριο απάντησης τις 4 σελίδες αναφοράς.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ελεύθερα χρήση του εγχειριδίου, της νομοθεσίας και της νομολογίας.


Απαγορεύεται η χρήση σημειώσεων και ηλεκτρονικών συσκευών.

*Για την προεξέταση: 
Ισχύει ό,τι και για την κανονική εξέταση. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για την προεξέταση του μαθήματος εντός του Ιανουαρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου