19 Δεκεμβρίου 2017

Ύλη Διοικητικής Δικονομίας, Κλιμάκιο Λαζαράτου- Δελλή, χειμερινό εξάμηνο 2017-2018


Του Γιώργου Γεωργιουδάκη

1. Διαφορές ουσίας και ακυρώσεως, σελ. 34-66

2. Αρμοδιότητα των δικαστηρίων, σελ. 67-72

3. Η γενική διαδικασία του π.δ 18/89, σελ. 85-200

4. ΚΔΔ: άρθρα 5, 12, τα σχετικά με τα υπομνήματα, πρόσθετους λόγους, ομοδικία, συνάφεια, παρεμβάσεις και τα άρθρα 139Α, 150

5. Αίτηση ακύρωσης- προσφυγή ουσίας- αγωγή- ανακοπή

6. Ακυρωτική έφεση- αναίρεση- αναθεώρηση

7. Τριτανακοπή- ανακοπή ερημοδικίας

* Η υπαλληλική προσφυγή είναι εκτός ύλης.

** Μείζονος σημασίας κομμάτια: α) η γενική διαδικασία του π.δ 18/89 και β) η αίτηση ακυρώσεως.

*** Η παραπομπή στις σελίδες είναι από το σύγγραμμα του καθηγητή Λαζαράτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου