8 Οκτωβρίου 2017

Περίληψη Αποφάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου (Κλιμάκιο Δελλή-Παπασπύρου)

Της Κλυταιμνήστρας Μπόκα

Στον παρόντα σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε μία περιληπτική απόδοση των αποφάσεων που απετέλεσαν την εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Δημοσίου Δικαίου (Κλιμάκιο Γ: Δελλής-Παπασπύρου). Προσπάθησα να αποδώσω περιληπτικά τα πραγματικά περιστατικά της κάθε απόφασης, ώστε να μπορέσει να γίνει ευκολότερα η εμβάθυνση στα φλέγοντα σημεία κάθε απόφασης! Όσες αποφάσεις δεν βρείτε σε μορφή περίληψης έχουν διαβαστεί από τον φάκελο, λόγω της μικρής έκτασης που είχαν. Επίσης, το δεύτερο κεφάλαιο ήταν χειρόγραφο και γι’ αυτό διατίθεται σε φωτογραφίες! Καλή ανάγνωση!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου