21 Αυγούστου 2017

Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Του Παναγιώτη Γραβάνη

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε σημειώσεις για τη νομολογία που έχει αναρτηθεί στο e-class των εφαρμογών διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου (σκέλος διεθνούς / δίκαιο διεθνών συμβάσεων). Οι σημειώσεις αυτές έγιναν αρχικά για προσωπική χρήση και είναι συνοπτικές. Συγκεντρώνουν τα βασικά σημεία ορισμένων αποφάσεων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ως σύνοψη αυτών, αλλά και ως μια πρώτη-γενική εικόνα. Το κείμενο πολλών αποφάσεων είναι εκτενές, αφού συχνά εξετάζονται περισσότερα του ενός ζητήματα διεθνούς ή εσωτερικού δικαίου. Για τον λόγο αυτό, δίπλα από τον τίτλο κάθε απόφασης συχνά επισημαίνονται οι παράγραφοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (και στις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε για ένα πιο ολοκληρωμένο διάβασμα).
Ελπίζω όσοι δίνουν το μάθημα να βρούν τις σημειώσεις αυτές χρήσιμες). Ευχαριστώ! Καλό καλοκαίρι!

-Σημειώσεις για τις Εφαρμογές Δημοσίου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου