29 Ιουνίου 2017

Θέματα εξετάσεων στις Εφαρμογές Δημοσίου, Κλιμάκιο Γεραπετρίτη – Σιούτη – Ηλιάδου (2016-2017)

Της Μαρίας Γούλα


Ιούνιος 2016

1) Μπορεί να εκδοθεί νόμος που να επιτρέπει την δικαστική διάλυση ενός κόμματος; 

2)Βγαίνει νόμος ο οποίος ενσωματώνει οικοδομική άδεια για να χτιστεί δίπλα από το σπίτι σου κάποιος σταθμός του ΟΤΕ. Πώς μπορείς να προστατευτείς? 

3)Ευθύνη Βουλευτών και ευθύνη Υπουργών.Τι θα κάνετε αν σας παρασύρει με το αυτοκίνητό του βουλευτής. 

4)Μεταφορά διαφορών ουσίας στο Στε. Ποιά τα όρια και πού προβλέπονται. Πείτε μια ακυρωτική διαφορά του ΔΕ και μια ακυρωτική του ΔΠ .Γιατι οι κανονιστικές πάνε πάντα στο Στε; 

5)Επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος των ατομικών διοικητικών πράξεων; 

6)Πού προσβάλλεται το δημοψήφισμα; ...........

7)Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης και προϋποθέσεις από νομολογία 

8)Αγωγή αποζημίωσης: υπάρχει κάποια αρνητική προϋπόθεση; 

9)Ενδικοφανής προσφυγή, κυρίως τις νομολογίες για την υποχρέωση ενημέρωσης της διοίκησης. 

10)Ανυπόστατες πράξεις και ποιες οι συνέπειες 

11)Έχει η διοίκηση υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της; 

12)Όρια ιδιωτικοποίησης 

13)Διφυές ΝΠ σαν μίνι πρακτικό: Έιστε μέλος ΔΣ κρατικής ανώνυμης εταιρείας και θέλετε να την αποκρατικοποιήσετε και εκδίδει πράξη η ΑΕ : Είναι διοικητική πράξη;

14) Όρια παρεμπίπτοντος ελέγχου των κανονιστικών πράξεων. 

15)Ποιες πράξεις τις διοίκησης δεν προσβάλλονται με αίτηση ακύρωσης. 

16)Πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, γιατί δεν προσβάλλονται.

17)Γίνεται λόγω της δημοσιονομικής κρίσης να βγει νόμος που λέει πως απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση κατά του δημοσίου; Απαντήσαμε όλοι με τη σειρά

18)Αντίκειται στο Σ νόμος που απαγορεύει/περιορίζει την αναγκαστική εκτέλεση κατά του κράτους ;

19) Μπορεί να υπάρξει νόμος για περικοπή 5% σε όλες τις καταθέσεις λόγω της οικονομικής κρίσης ;
20) Διαφορές  ασφαλιστικών μέτρων με αναστολή εκτέλεσης.

21) Υπόθεση Λαουτσι (αλλά χωρίς ανάλυση της υπόθεσης - απλά ήθελαν τη νομική υπαγωγή με δεδομένο ότι καθηγητής στο ελληνικό πανεπιστήμιο τοποθετεί εικόνα της Παναγίας στο χώρο εξετάσεων), 

22) ΠΝΠ/ κυβερνητικές πράξεις, 

23) Διφυή Ν Π και παραδείγματα με μια υποτιθέμενη ιδιωτικοποίηση.

24) Ερώτηση από την Ηλιάδου. Είστε δικηγόρος και ξένη κυβέρνηση σας οφείλει χρήματα. Ποια είναι η διαδικασία για να τα διεκδικήσετε, 

25) Κανονιστικές πράξεις γενικά 

26)Μπορεί το σύνταγμα να περιλαμβάνει διατάξεις αντίθετες στο ευρωπαϊκό δίκαιο;

27)Αρχή υπεροχής, Αρχή αμέσου εφαρμογής,ευρωπαϊκή επιτροπή

28)Αίτηση ακύρωσης, μεταφορά, μετάπλαση, αρμοδιότητα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

29)De facto διοικητικά όργανα, ανυπόστατες διοικητικές πράξεις, δέσμια αρμοδιότητα διοίκησης

30) Ποια επίδραση είχε το ευρωπαϊκό δίκαιο στην δικονομία.

31) Ποια η διαφορά του ν. 3886/2010 σε σχέση με την αναστολή εκτέλεσης, 

32) Μπορεί να γίνει ιδιωτικοποίηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας ;

33) Κοινωνική ασφάλιση .

34) Συμμετέχω σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και διορίζονται οι Α, Β και Γ τι μπορώ να κάνω.

35) Τι μπορώ να κάνω αν ο Γεραπετρίτης βάλει στον τοίχο την εικόνα της Παναγίας τώρα που μας εξετάζει και σαν υποερώτημα σε αυτό ποιες οι προϋποθέσεις για να πάω στο ΕΔΔΑ .

36) Κυβερνητικές πράξεις .

37) Προβάλλονται οι Π.Ν.Π ;

38) Είμαι πρόεδρος του ΑΠ και έχω μισθό 5.000€ ενώ ο βουλευτής έχει 6.000.τι μπορώ να κάνω κι εάν αυτό ορίζεται μόνο στον νόμο και δεν υπάρχει κάποια πράξη ; 

39)Κανονισμός Βουλής και τυπικός νόμος. Πράξη νομοθετικού  περιεχομένου και τυπικός νόμος .Ποιος είναι ανώτερος σε τυπική ισχύ;

40)Γίνεται να ιδιωτικοποιηθεί δασική υπηρεσία και ποια τα κριτήρια ;

41)De facto διοικοιτικά όργανα . 

42)Ενδικοφανής προσφυγή και το περιεχόμενο των 2 αποφάσεων. 

43)Το δημοψήφισμα είναι δεσμευτικό ;

44)ΑΔΑ ,συνήγορος του πολίτη και συνήγορος του καταναλωτή,

45)Π.Ν.Π και κυβερνητικές πράξεις .

46)Μπορεί με Π.Ν.Π να θεσπιστεί φόρος,

47)Περιορισμοί στη νομοθετικής εξουσιοδότησης.Ποια θέματα δεν μπορεί να ρυθμίσει ;

48)Ασκείς αίτηση ακύρωσης και απορρίπτεται λόγω μη καταβολής 0,5€ παραβόλου.Πώς μπορείς να προστατευτείς ;

49)Eπίδραση ενωσιακού δικαίου στη δικονομία,

50)Πώς μπορεί να προστατευτεί κάποιος από σύμβαση που έχει συναφθεί ;

52)Σχέση ΕΣΔΑ και ενωσιακού δικαίου. Ποιο είναι ισχυρότερο και ποιο είναι πιο εύκολο να επικαλεσθείς ;( Διαδικασια σε ΕΔΔΑ και ΔΕΕ ).

53)Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο,

54)Μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί πυροσβεστική ή δασαρχείο;

55) Είναι δυνατή ευθεία προσφυγή κατά νόμου; 

56) Είστε δικηγόρος και ένας καθηγητής πανεπιστημίου σας ζητά να τον βοηθήσετε γιατί του έκοψαν το μισθό. Έναντι ποιου θα στραφείτε, με ποιο ένδικο βοήθημα και με ποιους ισχυρισμούς ;

57) Αλλάζει η απάντηση αν σας ζητούσε βοήθεια δικαστής;

58) Ποια η ιδιαιτερότητα του μισθοδικείου σε σχέση με τα άλλα δικαστήρια;

59)Απλή διοικητική προσφυγή .

60)Πότε αίρεται το απαράδεκτο στην άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ;

61)Yπάρχει κάποια εξαίρεση στην υποχρέωση ενημέρωσης; 

62) Με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίζεται θέσπιση ελέγχου κεφαλαίων (capital control).  Πώς θα προστατευτείτε με ποιο ένδικο βοήθημα κλπ..

63)Υπάρχει κάποια ενδικοφανής προσφυγή που να μην γίνεται έλεγχος κατά την ουσία ή αλλιώς κάποια ειδική διοικητική προσφυγή που να είναι η άσκηση της προϋπόθεση παραδεκτού; 

64) Επιτρέπεται ένας βουλευτής να συμμετάσχει σε κοινοβουλευτική επιτροπή που δεν είναι μέλος της; Έχει δικαίωμα λόγου και ψήφου;

65)Μπορεί με νόμο να καταργηθεί η αστυνομία; Ποια ακριβώς διάταξη στο σύνταγμα προβλέπει την ύπαρξη της;

66) Μπορεί να βγει η Ελλάδα από την Ε.Ε και πώς;(κοινή για όλους) 

67)Νόμος που λέει "λόγω δημοσιονομικής κρίσης η Διοίκηση μπορεί να μην συμμορφώνεται σε δικαστικές αποφάσεις για 5 έτη" ---> συνταγματικότητα .

68)Μπορεί νόμος να ανεβάσει στο 10% την συμμετοχή των κομμάτων στη Βουλή; 

69)Συνταγματικότητα του 3% για τα κόμματα. 

70)Αποκρατικοποιήσεις για πυροσβεστική και φυλακές .

71)ΕΕΤΤ , Εθνικό Τυπογραφείο, Τι ξέρετε γενικά για ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ;

72)Ευθύνη από πράξεις Α.Δ.Α 

74) Αν ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ του οποίου η  πράξη διορισμού είναι παράνομη, προβεί σε κατασκευή κεραίας κοντά στο σπίτι σας, πώς προστατεύεστε ; Mπορείτε να προσβάλλεται  την πράξη διορισμού ;
75)Mπορεί  η Π.Ν.Π να ρυθμίσει οποιοδήποτε θέμα;
Σεπτέμβρης 2016


76)Διαφορά αιτήσεως ακυρώσες και προσφυγής ουσίας.

77) Που μπορείτε να προσβάλλετε την οικοδομική άδεια του γείτονα ; Mε ποιο ένδικο βοήθημα ; Σε ποια ένδικα μέσα υπόκειται αυτή η απόφαση ;

78) Διαφορά εκτ. ελέγχου έφεσης και αναίρεσης. Διαφορά αναίρεσης και αιτήσεως ακυρώσεως. 

79)Ποιες είναι οι διοικητικές προσφυγές, 

80) Τι ξέρουμε για το αποκεντρωτικό σύστημα και για την  αυτοδιοίκηση .

81) Ποια η διαφορά ιεραρχικού ελέγχου και διοικητικής. εποπτείας, 

82) Προϋποθέσεις ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ. Πώς επιλαμβάνεται το Δ.Ε.Ε. 

83) Είναι δυνατή η αστική ευθύνη από παράβαση κοινοτικού δικαίου  και δη από δικαστική απόφαση ;

84)Μπορούν να μεταπλαστούν ακυρωτικές διαφορές σε ουσίας και να παραμείνουν στο Στε ; ( Nαι, βλέπε 95παρ 3 Σ. )

85) Διοικητικές αρμοδιότητες ΕΣ κ ΣτΕ .

86) Ευρωπαϊκό ,(προσφυγή / προδικαστική παραπομπή). Αν προσβληθεί ατομικό δικαίωμα στο  ΕΔΔΑ τι μπορώ να κάνω ;

87) Αν προσφύγω σε κάποιο εθνικό δικαστήριο κ προκύψει ζήτημα ενωσιακού δικαίου .Μ πορω να ζητήσω να διευκρινιστεί; Με ποιον τρόπο ;

88) Iεραρχία των πηγών δικαίου,

89)Επιτρέπεται η μετάπλαση ακυρωτικών διαφορών σε ουσίας. Υπάρχει κάποια εξαίρεση ;

90) Προθεσμία άσκησης αιτήσεως αναστολής και αν επιτρέπεται να ασκηθεί αναστολή πριν το κύριο ένδικο βοήθημα .

91)Προσβάλλεται η πράξη δημοψηφίσματος ;

92)Eπεξεργασία των κανονιστικών διαταγμάτων ( πρακτικό επεξεργασίας), 

93)Είναι συνταγματικός νόμος ο οποίος δυσκολεύει την άσκηση αγωγής αποζημίωσης ;

94)Ποια είναι τα εξωτερικά γνωρίσματα μιας κανονιστικής διοικητικής πράξης ;Φεβρουάριος 2017


95)Υπάρχει κανονιστική πράξη που εκδίδεται χωρίς νομοθετική εξουσιoδότηση ;

96) Δικαστικός έλεγχος και  Π.Ν.Π .

97)Tι θα γινόταν αν  ο ΠτΔ αρνούνταν να εκδώσει  Π.Ν.Π  ;

98)Μπορεί να διενεργηθεί δημοψήφισμα για βασιλευομένη δημοκρατία? 

99)Μπορεί να αναθεωρηθεί η διάταξη περί  διάκρισης των εξουσιών? 

100)Αναπομπή νόμου από τον ΠτΔ για αντίθεση προς τα εθνικά συμφέροντα.

101)Προεδρευομένη δημοκρατία: Έννοια .Μπορεί να εκλέγεται ο ΠτΔ από το λαό? 

102)Υποθέσεις: αποκρατικοποίηση ΕΥΔΑΠ, ΕΡΤ .

103)Καταλαμβάνει το τεκμήριο νομιμότητας τις ανυπόστατες διοικητικές πράξεις; Προσβάλλονται στο ΣτΕ? 

104)Ανάκληση. Υποχρέωση ή ευχέρεια ;  Εξαιρέσεις .

105)Aστική ευθύνη από νομοθετικό όργανο, από δικαστικό όργανο, 

106)Η σύμβαση ΕΥΔΑΠ με ιδιώτη για αγορά σωλήνων είναι διοικητική σύμβαση ; 

107)Μετάπλαση και μεταφορά .

108) Όρια αποκρατικοποίησης στο Σ . 

109)Μπορεί να διαλυθεί κόμμα ;

110) Yπόθεση για ‘χαράτσι’ .

111)Είναι  ο ακυρωτικός έλεγχος  σύμφωνος με τη δίκαιη δίκη ;

112) Μπορούμε να βγούμε από την ευρωζώνη με δημοψήφισμα; 

113)Είναι δεσμευτικό το δημοψήφισμα ;

114)Μπορούμε να αποφασίσουμε με δημοψήφισμα για την αποποινικοποίηση μαλακών ναρκωτικών και τον ομόφυλο γάμο;

115) Νομοθετική εξουσιοδότηση, 

116)Ειδική και ενδικοφανής προσφυγή, 

117)Παρεμπίπτων έλεγχος,

118)Μπορεί ο Γεραπετρίτης να γίνει πρόεδρος δικαστηρίου ;

119)Υπάρχει τυπικός νόμος που δεν εκδίδεται ούτε δημοσιεύεται από τον ΠτΔ ;

120)Κατοχυρώνεται στο σύνταγμα η δημόσια σύμβαση ;

121)Κατοχυρώνεται στο σύνταγμα η αστυνομία ; Μπορεί  να ιδιωτικοποιηθεί;

122) Υπάρχει στο σύνταγμα η έκφραση "εθνική κυριαρχία" ;

123)Μπορεί ο Γεραπετρίτης να κρεμάσει πίσω του μια εικόνα της Παναγίας ; 

124) Είναι υποχρεωμένα τα δικαστήρια να στείλουν προδικαστικό ερώτημα στο Δ.ΕΕ ;

125)Μπορούν να μετατραπούν  όλες οι ακυρωτικές διαφορές σε ουσίας. Πώς διακρίνω  τις ακυρωτικές από τις ουσίας ;

126)Ανυπόστατες πράξεις και πως προσβάλλονται, 

127) Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση να ανακαλεί τις πράξεις της ;

128)Δικονομικό προνόμιο δημόσιου .

129) Επιστολική ψήφος .

130) Ποινική δίωξη υπουργού ή βουλευτή .

131) Μισθοί καθηγητών πανεπιστημίου .

132) Κοινοβουλευτικές επιτροπές .

133) Τηλεοπτικές άδειες .

134) Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης .

135)Μπορεί αλλοδαπός της Ε.Ε να γίνει δήμαρχος ή δημόσιος υπάλληλος ;

136) Ρυθμίζονται όλα τα θέματα με νομοθετική εξουσιοδότηση ;

137) Μπορεί να γίνει δημοψήφισμα για το μνημόνιο ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου