11 Οκτωβρίου 2016

Δίκαιο Περιβάλλοντος

Της Δανάης Παπαδέα

Το Δίκαιο Περιβάλλοντος είναι διατομεακό, μπορεί δηλαδή να επιλεγεί είτε ως μάθημα του Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου είτε του Δημοσίου. Όταν παρακολουθούσα εγώ, οι διδάσκοντες ήταν οι κ. Δακορώνια και Πούλου για το σκέλος του Ιδιωτικού, και για το Δημόσιο ο κ. Δελλής και η κ. Σιούτη.

Παρακολούθηση δεν απαιτείται, αλλά προσωπικά την προτείνω, αφενός γιατί πρόκειται για πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο, το οποίο κατέχουν σε βάθος οι καθηγητές, αφετέρου γιατί όσοι παρακολουθούν έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν γραπτή εργασία (η οποία πρέπει να παρουσιαστεί και προφορικά), που προσμετράται θετικά στον βαθμό της εξέτασης. Η εξέταση, κατά πάγια τακτική τα τελευταία χρόνια, είναι γραπτή στο χειμερινό εξάμηνο, όπου διδάσκεται το μάθημα, και προφορική στο εαρινό και τον Σεπτέμβριο. Παρά την έκταση της ύλης, οι διδάσκοντες στην προφορική εξέταση ζητούν κυρίως τα βασικά σημεία της, στα οποία δίνουν και έμφαση στις παραδόσεις (αρχή της πρόληψης-αρχή της προφύλαξης, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προστασία των δασών, έννομο συμφέρον) και είναι και κατά κανόνα γενναιόδωροι με τους βαθμούς.

Όσον αφορά τα συγγράμματα, είναι δύο και εξίσου χρήσιμα, της Σιούτη για το δημόσιο και του Καράκωστα για το ιδιωτικό. Η έκταση του Καράκωστα είναι λίγο τρομακτική αλλά ένα σημαντικό μέρος είναι εκτός ύλης οπότε φτιάχνει το πράγμα. Μια και ο Εύδοξος πλέον δίνει μόνο ένα σύγγραμμα, η λύση για πλήρη εποπτεία της ύλης είναι να επιλέξετε σύγγραμμα κατά βούληση και να αναζητήσετε το άλλο είτε από συμφοιτητή που θα έχει το ανάποδο πρόβλημα, είτε από το αναγνωστήριο της Ιπποκράτους 15.

Τελευταία σημείωση: Λόγω της φύσης του μαθήματος (Εμπράγματο-Ενοχικό meets Διοικητικό-Διοικητική Δικονομία –αλλά αλήθεια, είναι πιο ωραίο απ’όσο ακούγεται) προτείνεται πιο πολύ σε φοιτητές τρίτου έτους τουλάχιστον!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου