26 Μαΐου 2016

Εξεταστέα ύλη και προφορικές εξετάσεις στο Ρωμαϊκό Δίκαιο για την εαρινή εξεταστική 2016


Σύμφωνα με ανακοίνωση της γραμματείας, για την εξέταση του Ρωμαϊκού Δικαίου / Ελληνικού Ρωμαϊκού Δικαίου ισχύουν τα εξής:


Προφορικές εξετάσεις:


Οι εξετάσεις των επί πτυχίω φοιτητών στο μάθημα του Ρωμαϊκού Δικαίου θα διεξαχθούν προφορικά, την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2016, ώρα 13.00, στο Σπουδαστήριο Ιστορίας του Δικαίου, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος.


Την ίδια ημέρα και ώρα θα διεξαχθούν οι εξετάσεις στο Ελληνικό Ρωμαϊκό Δίκαιο παλαιών φοιτητών ετών (μέχρι και δ/ετείς 1982-83).


Εξεταστέα ύλη:

Στην εξεταστέα ύλη του βιβλίου του Δ. Γκόφα, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια:

1, 3-26.

36 έως και 50.

62 έως και 67.

71 έως και 75.

Η αρίθμηση των κεφαλαίων είναι η ίδια στην παλαιά έκδοση του βιβλίου (σε 5 τεύχη) και στη νέα (1 τόμος).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου