22 Απριλίου 2016

Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων

Ακολουθεί παράθεση των θεμάτων προς διδασκαλία για το μάθημα Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων (6ο εξάμηνο) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, όπως αναρτήθηκαν από τη Γραμματεία του Τομέα στην εξής ανακοίνωση.
Διδάσκοντες: Καθηγητής Ηλίας Σουφλερός, Λέκτορας Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Ιάκωβος Βενιέρης
ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Γενική εισαγωγή στο Δίκαιο των Εμπορικών Συμβάσεων (έννοια, πηγές, ερμηνεία, διαμόρφωση περιεχομένου)
Κατηγορίες εμπορικών συμβάσεων
Σύμβαση παραγγελίας και...

...χρηματιστηριακής παραγγελίας
Συμβάσεις διανομής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών – Συστήματα διανομής.
-          Πρακτορεία
-          Εμπορική αντιπροσωπεία (ΠΔ 219/1991)
-          Παραγγελιοδοχική αντιπροσωπεία
-          Συμβάσεις εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή-διανομέα (αποκλειστική διανομή, αποκλειστική προμήθεια, επιλεκτική διανομή)
-          Δικαιόχρηση (franchising)
-          Αποζημίωση πελατείας και αναλογική εφαρμογή του ΠΔ 219/1991 σε άλλες διαρκείς συμβάσεις διαμεσολάβησης στο εμπόριο
Μεσιτεία
Εμπορική πώληση
            - Πώληση με αποστολή και σχετικές ρήτρες
- Διεθνής πώληση (σύμβαση Βιέννης, Ν. 2532/1997, κανόνες του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου - Incoterms)
Πώληση επιχείρησης (share dealasset deal)
Καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές (Ν. 4152/2013)
Αλληλόχρεος λογαριασμός
Σύμβαση μεταφοράς και παραγγελία μεταφοράς
Εξασφάλιση απαιτήσεων με τραπεζική διαμεσολάβηση (τραπεζική ενέγγυα πίστωση, εγγυητική επιστολή)
Επιστολή προθέσεων (letter of intent)
Δήλωση πατρωνίας
Σύμβαση αναδοχής
Σύγχρονες χρηματοδοτικές συμβάσεις
-          Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
-          Αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων (forfaiting)
Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

1 σχόλιο:

  1. Θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει την εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένο μάθημα (βαθμός δυσκολίας, καθηγητές, ύλη, βαθμοί, παρακολούθηση);

    ΑπάντησηΔιαγραφή