6 Ιουνίου 2015

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων - Ιούνιος/Ιούλιος 2015

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εαρινή εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2015 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Γραμματείας.


Μάθημα Ημερομηνία εξέτασης Τόπος εξέτασης
Τραπεζικό Δίκαιο
12/6/2015 (Προεξέταση) ή
13/7/2015 στη 13.00
Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία 24/6/2015 στις 14.00 Ασκληπιού 9, 2ος όροφος
Δίκαιο Ανταγωνισμού 15/6/2015 στις 10.00 Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 2
Γενικό Ενοχικό Δίκαιο 6/7/2015 στις 14.00 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος
Ναυτικό Δίκαιο
19, 26/6 - 1, 6/7/2015
Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 9
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο του Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12/6/2015
Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής
  • Α-Κ 17/6/2015 στις 12.00
  • Λ-Ω 18/6/2015 στις 12.00
Ακαδημίας 45, 4ος όροφος
Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών 16/6/2015 στις 15.00 Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
Ιστορία Δικαίου 23, 24, 25/6/2015
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλούνται να στείλουν, έως τις 10 Ιουνίου 2015, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση, με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, αριθμό μητρώου, προτιμώμενη ημερομηνία εξέτασης.
Εμπράγματο Δίκαιο 24/6/2015 στη 13.00 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 12/6/2015
Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου 19/6/2015 στη 13.30 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Α΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή 12/6/2015
Κληρονομικό Δίκαιο 17/6/2015 στις 12.00 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, στο γραφείο της Επ.Καθηγήτριας Ι. Κονδύλη
Εκκλησιαστικό Δίκαιo 18/6/2015 στις 10.00 Ακαδημίας 45, 2oς όροφος, γραφείο 4
Γενικό Διοικητικό Δίκαιο 8/6/2015 στις 17.00 (Προεξέταση για το β' κλιμάκιο Λ-Ω) Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, γραφείο 4
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς 11/6/2015 στις 16.00 (Προεξέταση),
29/6/2015 στις 16.00
Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
24/6/2015 στις 11.00
Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γραφείο 4
-
Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο γραφείο του διδάσκοντος κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. 
13/7/2015 στις 12.00
Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, στο γραφείο του Επ.Καθηγητή Α. Καραμπατζού.
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι τις 9/7/2015.
24/6/2015 στις 16.00
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, από τη Δευτέρα 8/6/2015 έως και την Παρασκευή 12/6/2015 στις 15.00. - Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της Αν. Καθ. Ζ. Παπαϊωάννου, Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος.
Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος 
Ασφαλιστικό Δίκαιο 10/7/2015 στις 10.30 ή 3/7/2015 στις 10.30 (για όσους εξετάζονται σε άλλο μάθημα στις 10/7) Σπουδαστήριο Εμπορικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος μέχρι τη Δευτέρα 30/6/2015.
18/6/2015 στις 16.00 (για όσους έχουν παραδώσει εργασία και όσους εξετάζονται σε άλλο μάθημα στις 8.00)
Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 7
30/6/2015 στις 16.30
Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 7
Δικαστική Ψυχολογία - Ψυχιατρική 19/6/2015 στις 10.30 (για όσους εξετάζονται στις 8.00 στην Πολιτική Δικονομία Ι - κλιμάκιο Α') Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, στο γραφείο της Επ. Καθηγήτριας Α. Λιούρδη
Ατομικό Εργατικό Δίκαιο 17/6/2015 στις 13:30 (για ειδικές κατηγορίες και όσους εξετάζονται σε μάθημα μεγαλύτερης βαρύτητας την ώρα της γραπτής εξέτασης) Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10 μέχρι την Τρίτη 16/6/2015.
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο 29/6/2015 στις 10:00 Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10
-
Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10 μέχρι την Παρασκευή 26/6/2015.
Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως 29/6/2015 στις 10:00
Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10 - Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 10 μέχρι την Παρασκευή 26/6/2015.
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
Ιστορία Πολιτικών Ιδεών 15/6/2015 στις 15.00 (για όσους έχουν παρουσιάσει εργασία) Σπουδαστήριο Δαγτόγλου, Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των νεώτερων χρόνων 29/6/2015 στις 10:00 (νέα ώρα) Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο 1
Νομική Πληροφορική 19/6/2015 στις 13:00 Αίθουσα Πολυμέσων, Ασκληπιού 9, 1ος όροφος
Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου 17/6/2015 στις 13.15 (για όσους εξετάστηκαν την ίδια μέρα και ώρα στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο) Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο Καθ. Κουράκη - Σπινέλλη
Ανακριτική 24/6/2015 στις 13.15 (για όσους εξετάστηκαν την ίδια μέρα και ώρα στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Μ. Κρανιδιώτη
Γενικό Ποινικό Δίκαιο
  • Κλιμάκιο Β' 25/6/2015 στις 14.00 (για όσους εξετάστηκαν την ίδια μέρα στις 10.30 στις Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου)
Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Δ. Κιούπη
Αρχαία Ελληνικά Δίκαια 2/7/2015 στις
10:30 (Α-Ι), 11:45 (Κ-Ο), 12:45 (Π-Ω)
Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Ανδρέα Χέλμη
3/7/2015 στις 10:00 (Α-Ι), 12:00 (Κ-Μ), 14:00 (Ν-Ω
Σπουδαστήριο Ιδιωτικού Διεθνούς & Συγκριτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γραφείο 9
23/6/2015 στη 13.00
Σπουδαστήριο Ιστορίας του Δικαίου, Ακαδημίας 47, 2ος όροφος
Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας 10/7/2015 στις 15.00 (για όσους έχουν κώλυμα λόγω συμμετοχής τους σε άλλες εξετάσεις) Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Ν. Λίβου
Δίκαιο Περιβάλλοντος 24/6/2015 στις 11.00 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, γραφείο 405
Η Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο 30/6/2015 στις 16.00 Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο Λέκτορα Ν. Ανδρουλάκη
Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών 7/7/2015 στη 13.30 Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γραφείο Καθ. Χ. Παμπούκη
Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων 3/7/2015 στις 11.00 (για όσους εξετάζονται στο Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, κλιμάκιο Β') Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο Λέκτορα Ε. Παπαθανασόπουλου
Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 3/7/2015 στη 13.30 Σπουδαστηριο Διεθνούς Δικαίου, Σίνα 14, 3ος όροφος
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 10/7/2015 στις 14.00 Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Ν. Λίβου
Εγκληματολογία 2/7/2015 στις 11.00 (για όσους εξετάζονται στο Εμπορικό Δίκαιο ΙΙΙ - Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, κλιμάκιο Α΄) Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Μ. Κρανιδιώτη
29/6/2015 στις 14.00
Ιπποκράτους 16, 6ος όροφος, γραφείο 6
30/6/2015 στη 13.00
Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο Επ. Καθ. Τ. Τζαννετάκη
Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο 9/7/2015 στη 13.00 Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, αίθουσα Δαγτόγλου
Γενική Πολιτειολογία 10/7/2015 στις 15.00 Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
10/7/2015 στις 16.00
Ακαδημίας 45, 3ος όροφος, γραφείο 3 Επ. Καθ. Α. Λιούρδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου