6 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Διεθνές Ποινικό Δίκαιο (Σεπτέμβριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη του μαθήματος επιλογής Διεθνές Ποινικό Δίκαιο για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνει τα εξής:
Χ. Μυλωνόπουλος, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Τα Τοπικά Όρια των Ποινικών Νόμων, Εκδ. Αντ. Σάκκουλας, Αθήνα 1993 (όλο το βιβλίο).

Υποστηρικτικό υλικό:
Α. Γιόκαρης - Φ. Παζαρτζή, Εθνική και Διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, σελ: 125-216, 228-240, 257-298
Ν. 3003/2002 περί κυρώσεως του Καταστατικού του ΔΠΔ, Ν. 3948/2011 περί προσαρμογής των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του ΔΠΔ (διαθέσιμα στο e-class, μάθημα Διεθνές Ποινικό Δίκαιο-Φ.Παζαρτζή).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου