17 Ιουνίου 2016

Εξεταστέα Ύλη στο Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, σχετικά με τις εξετάσεις στο Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών για την περίοδο Ιουνίου 2016:

Στην εξεταστέα ύλη δεν περιλαμβάνεται το δίκαιο της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και τα περί εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας, ΕΟΟΣ και Ευρωπαϊκής Εταιρίας.

Επιπλέον σημειώνεται ότι επιτρέπεται κατά την εξέταση η χρήση ασχολίαστων κωδίκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου