18 Φεβρουαρίου 2015

Σημειώσεις παραδόσεων και τροποποίηση νομοθεσίας στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

Του Thomas Pv

Για όσους δίνουν Συλλογικό Εργατικό: Ανεβάζω εδώ το αρ.4 ν.4303/2014, με το οποίο επήλθαν αλλαγές στο ν.1876/1990 και στην ΠΥΣ 6/2012 (επαναφορά της υποχρεωτικής διαιτησίας, μεταξύ άλλων). Προσοχή! Οι μεταβολές αυτές δεν υπάρχουν βέβαια στο βιβλίο του Λεβέντη, αλλά ούτε και στις σημειώσεις Τσιάλα, ή στον "κώδικα εργατικής νομοθεσίας" της Νομικής Βιβλιοθήκης, οπότε μια ματιά στο άρθρο πριν διαβάσει κανείς το κεφάλαιο περί μεσολάβησης/διαιτησίας θα ήταν χρήσιμη!

- Άρθρο 4 Ν. 4303/2014

Ανεβάζω και σημειώσεις από το μάθημα, δεν είναι πλήρεις, αλλά πιστεύω πως μπορούν να βοηθήσουν!

- Σημειώσεις Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

Καλό διάβασμα!

1 σχόλιο: