11 Φεβρουαρίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στις Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (2014-2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας, η εξεταστέα ύλη στο μάθημα των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2015 θα είναι η εξής:

Σκέλος Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου:
α) Εμμ. Ρούκουνα, "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο", Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2010
β) Αγγ. Γιόκαρη, "Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου", Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θεωρητικές αναπτύξεις και δικαστικές αποφάσεις στις σελίδες: 6-11, 14-21, 24-29, 38-45, 50-55, 92-98, 105-123, 130-162, 173-200.
γ) Ιστοσελίδα του e-class (http://eclass.uoa.gr) στο μάθημα: "Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου - Σκέλος Διεθνούς Δικαίου, φάκελοι Α. Γιόκαρη και Φ. Παζαρτζή."
 
Σκέλος Ευρωπαϊκού Δικαίου:
Η κεντρική θεματική που διδάχθηκε αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ύλη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του e-class (http://eclass.uoa.gr) στο μάθημα "Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου" - Σκέλος Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο φάκελο "Νομολογία". Προσοχή: Δεν απαιτείται η αποστήθιση των ονομάτων, των αριθμών και των πραγματικών περιστατικών των αποφάσεων. Η αναρτηθείσα βιβλιογραφία στο φάκελο "κείμενα" έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό/υποστηρικτικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου