11 Ιουνίου 2015

Εξεταστέα Ύλη στο Οικονομικό Δίκαιο της Ε.Ε. (Σεπτέμβριος 2015)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Σχολής:

Η ύλη του μαθήματος «Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», με βασικές θεματικές τις οικονομικές ελευθερίες, τον ανταγωνισμό και τα σχετικά με την ΟΝΕ, περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία». 

Βοήθεια και τεκμηρίωση μπορεί να αναζητηθεί και στις αναρτήσεις, που βρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη, των εργασιών-παρουσιάσεων όσων παρακολούθησαν το μάθημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου