5 Ιουνίου 2014

Εξεταστέα ύλη στην Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου (Ιούνιος 2014)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμματείας της Σχολής, η ύλη που θα εξεταστεί στο μάθημα ελεύθερης επιλογής "Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου" για την εαρινή εξεταστική περίοδο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 περιέχεται στις εξής σελίδες του συγγράμματος του Καθηγητή Ν.Κουράκη "Έμφυλη Εγκληματικότητα. Ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση του φύλου", Εκδόσεις Α.Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή 2009:

17-32, 33-81, 83-141, 262-530, 623-683 εκτός από το νομολογιακό υλικό του βιβλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου