11 Ιουνίου 2014

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων Εαρινής Εξεταστικής Περίοδου 2014

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εαρινή εξεταστική περίοδο Ιουνίου - Ιουλίου 2014.

 Μάθημα Ημερομηνία εξέτασης Τόπος εξέτασης
Τραπεζικό Δίκαιο
   16/6/2014 στις 15.00  
ή 11/7/2014 στις 15.00
- Ιπποκρατους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
-

Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο Νομικό Σπουδαστήριο, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, υπ’όψιν της κας Βελλή, κατά τις ώρες 9.00-14.00, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 20/6/2014.
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς 16/6/2014 στις 14.00 ή 11/7/2014 στις 14.00
- Ιπποκρατους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
-

Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο Νομικό Σπουδαστήριο, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, υπ’όψιν της κας Βελλή, κατά τις ώρες 9.00-14.00, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/6/2014.
Ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια 26/6/2014 στις 11.00 - Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 4

-Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο γραφείο του Καθηγητή Ι. Κονιδάρη έως και την Τετάρτη 25.6.2014 κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου του
Εκκλησιαστικό Δίκαιο 11/7/2014 στις 9.00 - Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 4

-Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής στο γραφείο του Καθηγητή Ι. Κονιδάρη έως και την Πέμπτη 10.7.2014 κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου του
Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής 17/6/2014 στις 12.00 Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, στο γραφείο της Αν.Καθηγήτριας Ελ. Διβάνη
Εμπράγματο Δίκαιο 25/6/2014 στις 10.00 Απαιτείται δήλωση συμμετοχής στη Γραμματεία του Τομέα Α' Ιδιωτικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, μέχρι την Παρασκευή, 13/6/2014.
Ναυτικό Δίκαιο
24-1-8/6/2014  -
Κατάλογος Εξέτασης
Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 9
Αρχαία Ελληνικά Δίκαια 10/7/2014 στη 13.00 Ακαδημίας 45, 4ος όροφος, στο γραφείο του Επ.Καθηγητή Α. Χέλμη
Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών 27/6/2014 στις 12.00 Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
Ασφαλιστικό Δίκαιο 2/7/2014 στη 13.00 ή για όσους κωλύονται λόγω εξέτασης σε άλλο μάθημα στις 9/7/2014 και ώρα 09.30 - Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος, γραφείο 6
-
Απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής, στο Σπουδαστήριο Αστικού Δικαίου, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, υπ’όψιν της κας Βελλή, μέχρι την Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014.
-
Για τη συμμετοχή στην εξέταση της 9/7 απαιτείται βεβαίωση εξέτασης στο άλλο μάθημα.
Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου 23/6/2014 στις 8.30 για όσους εξετάζονται στις 18/6/2014 σε άλλο μάθημα Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, στο γραφείο του Καθηγητή Ν. Κουράκη
-
Για τη συμμετοχή στην εξέταση απαιτείται βεβαίωση εξέτασης στο άλλο μάθημα. 
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Κλιμάκιο Α:

αριθμοί 1-40 του καταλόγου: 26/6/2014 στις 10.00,
αριθμοί 41-76 του καταλόγου: 27/6/2014 στις 10.00

Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, στο γραφείο του Καθηγητή Α. Δημητρόπουλου

Βυζαντινό Δίκαιο και Δίκαιο των Νεώτερων Χρόνων 4/7/2014 στις 12.00 Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 8
Δίκαιο Περιβάλλοντος 26/6/2014 στις 17.00 Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος, γραφείο 5
Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας 27/6/2014 στις 09.00 Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, στο γραφείο της Αν.Καθηγήτριας Π.Παπαρρηγοπούλου, γραφείο 10
Δίκαιο Οικονομικής Εγκληματικότητας 11/7/2014 στις 15.00 για όσους φοιτητές κωλύονται να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση της 10/7/2014 Ακαδημίας 45, 3ος όροφος
Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος
Συνταγματικό Δίκαιο Κλιμάκιο Καθηγητή Α. Δημητρόπουλου - Αν. Καθηγήτριας Θ. Αντωνίου (Ψηφία Ξ-Ρ, Τ-Ω):
7/7/2014 στις 10.00
Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, στο γραφείο του Καθηγητή Α. Δημητρόπουλου,
απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου , Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, καθημερινά και ώρες 9.30π.μ. 14.30μ.μ. έως τη Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014.
Νομική ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 30/6/2014 στις 09.00 Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο, στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου, γραφείο 10
Η θεσμική αποτύπωση της λειτουργίας του φύλου στην κοινωνική πολιτική 30/6/2014 στις 09.00 Ιπποκράτους αρ. 33 στον 5ο όροφο, στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου, γραφείο 10
Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων 25/6/2014 στη 13.00 Ιπποκράτους 33, 4ος όροφος, στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας Κ. Χριστακάκου, γραφείο 4
Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο 27/6/2014 στις 15.30 Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος,
στο γραφείο της Αν. Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου
Εργατικό Δίκαιο (Ατομικό, Συλλογικό, Δίκαιο Εκμεταλλεύσεως) 10/7/2014 στις 14.30. για
α) όσους έχουν δικαίωμα προφορικής εξέτασης
β) στρατευμένους   
γ) άτομα με ειδικές ανάγκες 
δ) όταν το μάθημα συμπίπτει με την εξέταση άλλου μαθήματος
Ιπποκράτους 33, 6ος  όροφος, στο Σπουδαστήριο του Εργατικού Δικαίου, γραφείο 10), απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο Σπουδαστήριο μέχρι τις 4/7/2014 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου