21 Μαΐου 2014

Εκτεταμένες Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Ι

Του Φαίδωνα Βαρέση 

Ανεβάζω τις σημειώσεις που έγραψα για την Σύνθεση Πολιτικής και αφορούν το κομμάτι της Πολιτικής 1 και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από όσους δίνουν Πολιτική 1.

Τελευταία ενημέρωση 6/2015
Επισημαίνονται αλλαγές στις εξής σελίδες:
  • 13, σχετικά με την δωσιδικία ακινήτου:  
Υπερισχύει της δωσιδικίας κληρονομίας σε περίπτωση που η κληρονομιά αποτελείται από περισσότερα ακινητα και ζητείται η διανομή του ενός. Αν όμως η κληρονομία αποτελείται από ένα μόνο ακίνητο, το οποίο την εξαντλεί ή από περισσότερα ακίνητα και ζητείται η διανομή όλων, τότε υπερισχύει η δωσιδικία της κληρονομίας.
  • 19, σχετικά με τη δικαστική πληρεξουσιότητα:  
Παύει σύμφωνα με το άρθρο 100 ΚΠολΔ.
  • 23, σχετικά με τη δεύτερη περίπτωση αναγκαίας ομοδικίας (Όταν η ισχύς της απόφασης που θα εκδοθεί εκτείνεται σε όλους τους ομοδίκους): 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι αυτές της εναγωγής της εταιρίας (τόσο στην περίπτωση της ομόρρυθμης όσο και της ετερόρρυθμης εταιρίας) οπότε...

2 σχόλια: