6 Απριλίου 2014

Εξεταστέα Ύλη στη Γενική Κοινωνιολογία (Εξεταστική Απριλίου 2014)

Η εξεταστέα ύλη στη Γενική Κοινωνιολογία για την εμβόλιμη εξεταστική Απριλίου 2014 θα είναι η εξής:

-το βιβλίο της Ι.Λαμπίρη- Δημάκη, Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, τόμος Α, Αθήνα-Κομοτηνή, Αντ.Ν. Σάκκουλας, 2003 για όσους φοιτητές το έχουν παραλάβει. Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και τα παραρτήματα 2 και 3 στις σελίδες 167 και -179 και 181-183 αντίστοιχα του τόμου Β του ιδίου βιβλίου.
ή
- το νέο προτεινόμενο σύγγραμμα του Ritzer, G., «Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία», Αθήνα, Κριτική, 2012, αποκλειστικά το Μέρος ΙΙ, σελ.143-700.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου