7 Οκτωβρίου 2013

Χρηματικό βραβείο και δημοσίευση για το καλύτερο άρθρο στην αγγλική γλώσσα με θέμα: "Η αξιολόγηση κρατικών δομών, θεσμών και προσώπων σε μια σύγχρονη δημοκρατία"

Η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες προκηρύσσει βραβείο για τη συγγραφή άρθρου με θέμα:
«Η αξιολόγηση κρατικών δομών, θεσμών και προσώπων σε μία σύγχρονη δημοκρατία»  (και στην αγγλική «The assessment of state structure, institutions and actors in a modern democracy»)

Η αξιολόγηση στο δημόσιο είναι επιταγή της δικαιοσύνης, της ισότητας, της βέλτιστης χρήσης των κρατικών πόρων και σε κάποιες περιπτώσεις αναγκαία για τη βελτίωση και επικαιροποίηση του κοινωνικού συμβολαίου που είναι η βάση μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Το άρθρο πρέπει να δίνει απαντήσεις σε μία σειρά από βασικά ερωτήματα. Ερωτάται κυρίως με ποιους τρόπους μπορεί το κράτος να αξιολογεί τον εαυτό του, τους θεσμούς και τους λειτουργούς του και με ποιους τρόπους μπορεί ο πολίτης-αποδέκτης των δημοσίων υπηρεσιών να συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, έτσι ώστε και η αξιολόγηση να......ικανοποιεί τους λόγους που την καθιστούν αναγκαία και να παγιώνεται στον πολίτη μέσω της διαδικασίας αυτής αίσθημα συνευθύνης και κοινότητας στόχων με το κράτος και τους λειτουργούς του.

Περιεχόμενο: Το άρθρο θα πρέπει να γραφεί στην αγγλική γλώσσα, να μην υπερβαίνει αυστηρά τις 1.000 λέξεις και να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία προτάσεων και ιδεών. Από τα άρθρα που θα υποβληθούν, το καλύτερο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «IHT- Kathimerini English Edition», η οποία είναι χορηγός επικοινωνίας του διαγωνισμού αυτού. Επιπλέον, τα τρία καλύτερα θα βραβευθούν σε ειδική τιμητική εκδήλωση, όπου και οι διακριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους με διακεκριμένους επιστήμονες και επαγγελματίες. Το βραβείο για το καλύτερο άρθρο θα συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο ύψους 3.000 ευρώ, για το δεύτερο καλύτερο από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.500 ευρώ και για το τρίτο καλύτερο από χρηματικό έπαθλο ύψους 500 ευρώ.

Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013.

Για τη χορήγηση των τριών βραβείων θα αποφανθεί ειδική Επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών από διάφορους χώρους, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πρωτοτυπία της υποβαλλόμενης πρότασης, καθώς επίσης και την προσφορότητά της για την τροφοδότηση του δημοσίου διαλόγου με νέες ιδέες και καινοτόμες λύσεις.

Προϋποθέσεις: Οι ενδιαφερόμενοι-υποψήφιοι για τη λήψη του βραβείου θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

α) να είναι προπτυχιακοί φοιτητές ΑΕΙ της χώρας, και

β) να μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας.

Προθεσμία: Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να υποβάλουν το άρθρο τους μαζί με την ημερομηνία γέννησής τους, με μνεία του ΑΕΙ και του τμήματος αυτού στο οποίο φοιτούν και με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, μέχρι και την Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δικηγορικής Εταιρείας Καρατζά & Συνεργάτες «competition@karatza-partners.gr». Το άρθρο θα θεωρείται υποβληθέν μόνο με την αποστολή επιβεβαιωτικού ηλεκτρονικού μηνύματος λήψης του.

Για τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δικηγορικής Εταιρείας Καρατζά & Συνεργάτες «competitionqueries@karatza-partners.gr».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου