24 Οκτωβρίου 2013

Ανακριτική

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, χειμερινού εξαμήνου, του Τομέα Ποινικών Επιστημών 

Του Παναγιώτη Μήτσου

H Ανακριτική είναι πάρα πολύ εύκολο και ενδιαφέρον μαθηματάκι, έχει κι ένα μικρό κόκκινο βιβλίο, συμπαθητικό, μπορείς να το διαβάσεις λίγες μέρες και να γράψεις και βαθμό χωρίς να έχεις παρακολουθήσει το μάθημα στη ζωή σου. Θεωρητικά δίνονται εργασίες, που μπορεί να προσθέσουν κάτι στον τελικό βαθμό, αλλά εγώ δεν είχα γράψει, διάβασα μία μέρα το βιβλίο και πήρα 8. Το βιβλίο (Συμβολές στη Μελέτη της Ανακριτικής) έχει διάφορα κεφάλαια σαν φοιτητικές εργασίες, το καθένα υπογεγραμμένο από άλλο συγγραφέα. Συνολικά η ύλη είναι κάπου 200 σελίδες, μικρές πάντως.

--------------------------------------------------------------------------

Από τον οδηγό σπουδών

Διδάσκοντες: Μ. Κρανιδιώτη, Ε. Παπαθανασόπουλος

Ερευνώνται οι μέθοδοι για την προσήκουσα και αποτελεσματική εξιχνίαση της αλήθειας σε σχέση με μία τελεσθείσα αξιόποινη πράξη (π.χ. ανθρωπομετρική και δακτυλοσκοπική μέθοδος προς εξακρίβωση της ταυτότητας του δράστη ενός εγκλήματος). Παράλληλα, εξετάζονται η ψυχολογική κατάσταση των προσώπων που συμμετέχουν σε μία (ποινική) δίκη και τα πιθανά σφάλματα στα οποία μπορούν να υποπέσουν τα πρόσωπα αυτά κατά την συμμετοχή τους σε αυτή τη διαδικασία (π.χ. πιθανές παραμορφωτικές επιδράσεις τέτοιων ψυχολογικών καταστάσεων στην ακρίβεια μιας μαρτυρικής κατάστασης). Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται, ακόμη, στην έρευνα της γνησιότητας ή/και της πατρότητας μίας γραφικής παράστασης, π.χ. μίας διαθήκης που ενδεχομένως πλαστογραφήθηκε (Δικαστική Γραφολογία). Παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης εργασιών ενισχυτικών του τελικού βαθμού εξετάσεων, όπως και για τα υπόλοιπα εγκληματολογικά μαθήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου