16 Σεπτεμβρίου 2013

Εξεταστέα ύλη στο μάθημα "Βυζαντινό δίκαιο και δίκαιο των νεώτερων χρόνων" (Σεπτέμβριος 2013)

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 έχει ως ακολούθως:

Α. Για τους φοιτητές που επέλεξαν τα εγχειρίδια του Σπ. Τρωιάνου:
  1. Ολόκληρο το βιβλίο του κ. Σπ. Τρωιάνου, Κεφάλαια βυζαντινού ποινικού δικαίου (έκδοση 1996)
  2. Από το βιβλίο του κ. Σπ. Τρωιάνου, Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου (νέα έκδοση 2011) οι σελίδες: 93-139, 145-183, 185-205, 213-263, 275-289, 295-305, 318-323, 327-330, 338-340, 353-364, 373-392, 400-403, 416-425
(Οι παραπάνω σελίδες αντιστοιχούν στις εξής σελίδες της παλαιάς έκδοσης 1999: 73-94, 101-129, 131-150, 157-189, 199-210, 215-222, 232-236, 240-242, 250-251, 259-270, 277-291, 297-300, 308-315).

Επισήμανση: Εξεταστέα ύλη δεν αποτελούν τα τμήματα του βιβλίου που είναι τυπωμένα με στοιχεία μικρότερα του κανονικού.

Β. Για τους φοιτητές που επέλεξαν να μελετήσουν τη Νομική Φιλολογία του P.Pieler:
 
Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει να μελετήσουν τη Νομική Φιλολογία του P. Pieler (=H. Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία τ. Γ΄, σ. 185-379) θα εξεταστούν στις σελίδες 262-379 του έργου αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου