3 Σεπτεμβρίου 2013

Ημερομηνίες Προφορικών Εξετάσεων Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2013

Στο παρακάτω έγγραφο μπορείτε να βρείτε μια σειρά από μαθήματα που θα εξεταστούν προφορικά στην εξεταστική του Ιουνίου 2013. Σε ορισμένα από αυτά τα μαθήματα, η προφορική εξέταση είναι προαιρετική. Ακριβώς από κάτω παρατίθενται ένα προς ένα τα μαθήματα μαζί με τις ανακοινωμένες ημερομηνίες προφορικής εξέτασής τους ή άλλες σχετικές πληροφορίες:

1) Εφαρμογές Δημοσίου: Οι δηλώσεις συμμετοχής για την εξέταση του μαθήματος για όλα τα κλιμάκια θα πραγματοποιούνται από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρες 9:30-14:30 στη Γραμματεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος, γραφείο 2.

2) Εκκλησιαστικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση, για όσους την επιθυμούν αντί της γραπτής, θα διενεργηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 11:00 στο γραφείο του Καθηγητή  Ι. Μ. Κονιδάρη, Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο 4.

3) Ποινική και Εγκληματολογική Προσέγγιση του Φύλου: Η προφορική εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν κώλυμα λόγω ταυτόχρονης εξέτασής τους στο μάθημα "Εφαρμογές Πολιτικής Δικονομίας", θα διενεργηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και...

... ώρα 10:30 στο κτήριο επί της οδού Ακαδημίας 45, 2ος όροφος. Οι φοιτητές χρειάζεται να προσκομίσουν απαραιτήτως στον εξεταστή βεβαίωση εξέτασης του άλλου μαθήματος.

4) Η Θεσμική Αποτύπωση της Λειτουργίας του Φύλου στην Κοινωνική Πολιτική: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:00, στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, στον 5ο όροφο (γρ. 10).
  
5)  Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί  την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:30 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, στον 5ο όροφο (γρ. 10). Σύμφωνα με την ανακοινωση, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η επίδοσή των φοιτητών κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας και οι τυχόν εργασίες που έχουν εκπονηθεί. 

6) Η Νομική Ισότητα των Φύλων στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Π. Παπαρρηγοπούλου, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, στον 5ο όροφο (γρ. 10).
  
7) Αεροπορικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στο γραφείο Λεκτόρων, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους, αρ. 33, 6ος όροφος.

8) Γενική Πολιτειολογία: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 15.00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος. 

9) Πολιτική Δικονομία: Η προφορική εξέταση για τους φοιτητές που δικαιούνται θα διενεργηθεί ενώπιον Τριμελούς Επιτροπής την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 13:00 στο Σπουδαστήριο της Πολιτικής Δικονομίας (Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος). Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φοιτητές που έχουν συμμετάσχει ανεπιτυχώς σε τρεις (3) εξεταστικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις nikkat@law.uoa.gr και delj1@ath.forthnet.gr με έκθεση του λόγου που επιβάλλει την προφορική εξέταση. Στις ίδιες ηλεκτρονικές διευθύνσεις καλούνται να υποβάλουν αίτημα οι φοιτητές που για σημαντικό λόγο επιθυμούν προβαθμολόγηση του γραπτού τους, με έκθεση του λόγου που επιβάλλει την προβαθμολόγηση.

10) Ναυτικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση, για όσους φοιτητές επιθυμούν, θα διενεργηθεί την Τετάρτη 25 (για τους φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Α-Κ) και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 (για τους φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από τα γράμματα Λ-Ψ). Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο γραφείο 9 του κτηρίου επί της οδού Ιπποκράτους 33, 6ος όροφος. Καλούνται, όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, να υποβάλουν σχετική δήλωση στο Σπουδαστήριο του Εμπορικού το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013.

11) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 στα γραφεία του Τομέα Δημοσίου Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 5ος όροφος).

12) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 στο Σπουδαστήριο Ιδιωτικού Διεθνούς & Συγκριτικού Δικαίου (Ιπποκράτους 33, 2ος όροφος, γρ.9)
  
13) Δίκαιο Ελεύθερου Ανταγωνισμού: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους  33, 6ος όροφος, γραφείο 2.
  
14) Δίκαιο Εμπορικών Συμβάσεων: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα  09:00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, στον 6ο όροφο, στο γραφείο 6.

15) Ασφαλιστικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 10:30 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, στον 6ο όροφο, στο γραφείο 6.

16) Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15.00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, στον 6ο όροφο, στο γραφείο 6.

17) Τραπεζικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14.00 στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, στον 6ο όροφο, στο γραφείο 6.

18) Ιστορία Εξωτερικής Πολιτικής: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 στο γραφείο της Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας Ε. Διβάνη (Ακαδημίας 45 - 4ος όρ.)

19) Αστυνομικό Δίκαιο: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί την  Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ζ. Παπαϊωάννου στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους 33, 3ος όροφος.

20) Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας (Κλιμάκια Α-Κ και Λ-Ω): Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί αποκλειστικά για τους φοιτητές και των δύο κλιμακίων που εξετάζονται ταυτόχρονα την ίδια ημέρα(12 Σεπτεμβρίου 2013) και στη Διοικητική Δικονομία, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η κατάθεση αίτησης και βεβαίωσης εξέτασης του άλλου μαθήματος στον Τομέα Ποινικών Επιστημών, Ακαδημίας 45, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου έως τις 13:30.

21) Σύγχρονες μορφές πιστωτικών συναλλαγών και τρόποι ασφάλισης των πιστώσεων: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί  την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 15:00 στο γραφείο της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Κ. Χριστακάκου, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33, 4ος όροφος, γρ. 4.

22) Διοικητική Δικονομία: Η προφορική εξέταση θα διενεργηθεί για όσους φοιτητές εξεταστούν ταυτόχρονα στο μάθημα  Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου Ποινικής Δικονομίας» (12 Σεπτεμβρίου 2013). Οι φοιτητές καλούνται να προσκομίσουν απαραίτητα βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος «Εφαρμογές Ποινικού Δικαίου», στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου, στο κτήριο επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 33, 5ος όροφος, γρ. 2.  Θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση ως προς το χρόνο εξέτασης του μαθήματος.

23) Βυζαντινό δίκαιο και δίκαιο των νεωτέρων χρόνων: Η προφορική εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013, ώρα 13.00 στο κτήριο της οδού Ακαδημίας 45, 2ος όροφος, γραφείο αρ. 8.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου