24 Μαΐου 2013

Δωρεάν σίτιση Κυπρίων φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του  Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. κυρίου Πελέγρινη, με θέμα "Δωρεάν σίτιση Κυπρίων φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α.":
Γίνεται γνωστό ότι το Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρία της 17.04.13, αποφάσισε τη δωρεάν σίτΙση των Κυπρίων φοιτητών του Ε.Κ.Π.Α. στα εστιατόριά του. Κατόπιν αυτού, όσοι Κύπριοι φοιτητές επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης, θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα στο οποίο θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητούν τη δωρεάν σίτιση, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά καθώς και 2 (δύο) φωτογραφίες στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος, καθημερινά από τις 9.00 έως τις 14.00.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου