25 Μαΐου 2013

Σχετικά με την εξεταστέα ύλη των Εφαρμογών Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Εαρινό Εξάμηνο 2013)

Παρακάτω επιχειρείται, κατόπιν πληθώρας σχετικών ερωτημάτων, μια συγκεντρωτική καταγραφή της εξεταστέας ύλης του υποχρεωτικού μαθήματος ΣΤ΄ Εξαμήνου "Εφαρμογές Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου" για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο 2012-2013, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις των διδασκόντων κατά τη διάρκεια των παραδόσεων και την επίσημη ανακοίνωση του Τομέα Διεθνών Σπουδών.

Η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος κατανέμεται σε δύο θεματικά σκέλη, στο σκέλος του Ευρωπαϊκού και...
...το αντίστοιχο του Διεθνούς Δικαίου. Για καθένα από τα δύο σκέλη του μαθήματος, το οποίο εξετάζεται ενιαία με δύο διαφορετικές ομάδες θεμάτων, προκύπτουν προς το παρόν συγκεκριμένα τμήματα εξεταστέας ύλης από ποικίλες πηγές που έχουν ως εξής:


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σκέλος του Ευρωπαϊκού Δικαίου ανέλαβαν προς διδασκαλία οι Επ. Καθηγήτριες Μ. Κουσκουνά και Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου καθώς και ο Ειδικός Επιστήμων Μ. Περάκης, των οποίων οι παραδόσεις περιστράφηκαν γύρω από τη γενικότερη θεματική " Μηχανισμοί δικαστικής προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Ειδικότερα, η Επ.Καθηγήτρια Ρ.-Ε. Παπαδοπούλου δίδαξε την προδικαστική παραπομπή (267 ΣΛΕΕ), ο Ειδικός Επιστήμων Μ. Περάκης την προσφυγή κατά κράτους μέλους (258-260 ΣΛΕΕ) και τέλος, η Επ.Καθηγήτρια Μ. Κουσκουνά την προσφυγή ακυρώσεως (263 ΣΛΕΕ). Τα παραπάνω περιλαμβάνονται και στο εγχειρίδιο του Β.Χριστιανού "Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νομική Βιβλιοθήκη 2010" που διανέμεται ως υποστηρικτικό υλικό του υποχρεωτικού μαθήματος Δ' Εξαμήνου "Ευρωπαϊκό Δίκαιο".

Κάθε διδάσκων έχει επίσης αναρτήσει στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου που αντιστοιχούν στα επιμέρους ζητήματα που απασχόλησαν τις παραδόσεις και οι οποίες αποτελούν τμήμα της εξεταστέας ύλης. Ειδικά για τις αποφάσεις της κ. Παπαδοπούλου σημασία έχουν τα επισημασμένα με έντονους χαρακτήρες σημεία σε όσες αποφάσεις έχει γίνει τέτοια επισήμανση και από τις υπόλοιπες οι παράγραφοι που αναγράφονται στο αναρτημένο μαζί με τις αποφάσεις έγγραφο. Στην ανακοίνωση του Τομέα σημειώνεται πως "δεν απαιτείται η αποστήθιση των ονομάτων, των αριθμών και των  πραγματικών  περιστατικών των αποφάσεων. Η αναρτηθείσα βιβλιογραφία έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό και δεν εντάσσεται στην ύλη."

Επισημαίνεται ακόμη ότι ο Ειδικός Επιστήμων Μ. Περάκης επεκτάθηκε και σε ουσιαστικές ρυθμίσεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφερόμενος συγκεκριμένα στα άρθρα 107 επόμενα ΣΛΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, παραπέμποντας προς περαιτέρω υποστήριξη στις αντίστοιχες σελίδες (411-469) του συγγράμματος που διανέμεται για το μάθημα των Εφαρμογών (Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία, Β. Χριστιανός, Μ. Κουσκουνά, Ρ.-Ε.Παπαδοπούλου, Μ. Περάκης, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011). Διευκρινίζεται πως από τις αποφάσεις που περιέχονται στο παραπάνω τμήμα του εγχειριδίου διαβάζονται μόνο τα αποσπάσματα που υπάρχουν στις σελίδες αυτές.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Η διδασκαλία του σκέλους του Διεθνούς Δικαίου, ξεκίνησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Ευρωπαϊκού Δικαίου από τον Καθηγητή Α.Γιόκαρη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα, "ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θεωρητικές αναπτύξεις και δικαστικές αποφάσεις στις σελίδες : 6-11, 14-21, 24-29, 38-45, 50-55, 92-98, 105-123, 130-162, 173-200." του εγχειριδίου του ίδιου " Η πρακτική των δικαιοδοτικών οργάνων στην εφαρμογή του διεθνούς  δικαίου», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2012 ". Τμήμα του συγκεκριμένου εγχειριδίου (σελίδες 145-195) βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος. Ο κορμός της διδασκαλίας του Καθηγητή περιέλαβε την ανάλυση πρακτικών θεμάτων με εξαιρετικό εξεταστικό ενδιαφέρον. Στα θέματα αυτά, εξετάζονται πλείστα όσα ζητήματα διεθνούς δικαίου (για την υποστήριξη των οποίων μπορεί κανείς να ανατρέχει σε συγγράμματα δημοσίου διεθνούς δικαίου και ιδίως στο σύγγραμμα -τρίτομο ή επίτομο, ανάλογα με την έκδοση που διαθέτει κανείς- του Εμμ.Ρούκουνα "Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο") ενώ τα πραγματικά περιστατικά ορισμένων εξ'αυτών έλκονται από αποφάσεις που έχουν κριθεί από διεθνή δικαστήρια. Οι παραδόσεις του μαθήματος συνεχίστηκαν από την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φ.Παζαρτζή και σχετικό υλικό (φάκελοι και αποφάσεις), το οποίο εντάσσεται στην εξεταστέα ύλη σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τομέα, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου