29 Απριλίου 2013

Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς

Της Ερασμίας Πετούση

Διδάσκοντες: Καθηγητής κύριος Ε. Περάκης, Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Α. Μικρουλέα, Λέκτορας κυρία Χ, Λιβαδα

Τομέας Β` Ιδιωτικού: Πρόκειται για ένα νέο μάθημα του Τομέα, που προστέθηκε στον κατάλογο των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής, αν δεν κάνω λάθος, εδώ και 2 έτη.

Αντικείμενο: Τι είναι τα χρηματοπιστωτικά μέσα, πως και από ποιους πραγματοποιείται η διαπραγμάτευση τους, ποιες είναι οι επενδυτικές υπηρεσίες. Γιατί μια εταιρεία εισάγει κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ποια τα προαπαιτούμενα, ποιο το ειδικό καθεστώς που διέπει την εταιρεία που έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά. Δίκαιο της δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών. Χειραγώγηση αγοράς και...

...κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών. Στο τελευταίο μάθημα έγινε παρουσίαση με θέμα τους οίκους αξιολόγησης από τον Λέκτορα κύριο Ε. Μαστρομανωλη. Αγνοώ, όμως, αν η συγκεκριμένη θεματική θα παρουσιαστεί και στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Εξέταση ή εργασία: Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα επιλογής μεταξύ εξέτασης και απαλλακτικής εργασίας. Διανέμεται δε κατάλογος με ποικιλία θεμάτων, ώστε να υπάρχει ευχέρεια επιλογής. Η εξέταση από την άλλη είναι προφορική. Οι καθηγητές δίνουν συνήθως δυο ημερομηνίες, ώστε κάθε φοιτητής να έχει τη δυνατότητα να εξεταστεί.

Extras: στο φετινό εαρινό εξάμηνο (2013) πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Χρηματιστήριο, όπου έλαβαν χώρα παρουσιάσεις αυξημένου ενδιαφέροντος. Με δεδομένο ότι υπάρχει ιδιαίτερα θετική διάθεση από την πλευρά των καθηγητών, πιστεύω ότι η πρακτική θα παγιωθεί, ενδεχομένως με προσθήκη και άλλων προορισμών.

Τελικά συμπεράσματα: Το μάθημα δεν είναι η τυπική επιλογή για να "κλείσει" ο κατάλογος των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Από την άλλη, δεν πρόκειται για ένα δύσκολο μάθημα. Η βασική δυσκολία έγκειται στην εξοικείωση με τις χρησιμοποιούμενες ορολογίες. Το συνιστώ. Δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύλης εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει διάθεση από την πλευρά των καθηγητών, οι οποίοι δεν περιορίζονται στην τυπική διδασκαλία, αλλά φροντίζουν για μια πολύπλευρη ενημέρωση για τα τιθέμενα ζητήματα (επισκέψεις, παρουσιάσεις πρόσθετων θεμάτων, διανομή υποστηρικτικού υλικού, σχολιασμός νομολογίας ανά θεματική ενότητα). Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρώ την παρακολούθηση αναγκαία. Άλλωστε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου