6 Απριλίου 2013

Διάγραμμα τοπικής και υλικής Αρμοδιότητας των Πολιτικών Δικαστηρίων

Του Περικλή Κοντόγγονα

Για όσους δυσκολεύονται λίγο να οργανώσουν τα θέματα αρμοδιότητας των πολιτικών δικαστηρίων ή για όσους βολεύονται με την οπτική απεικόνιση, υπάρχει αυτό το διάγραμμα.

Επειδή, όμως, το ανωτέρω διάγραμμα φτιάχτηκε πριν από τους νόμους του 2011 και του 2012 και με βάση το βιβλίο Πολιτικής Δικονομίας του Νίκα, χρειάζονται να γίνουν ορισμένες πρόσθετες επισημάνσεις. 

1) Αποκλειστική δωσιδικία της ανταγωγής: Η αποκλειστική δωσιδικία της ανταγωγής ανήκει τύποις στις αποκλειστικές δωσιδικίες, αφού η ανταγωγή ακολουθεί την δωσιδικία της κύριας αγωγής. Στην ουσία όμως ανήκει στις συντρέχουσες δωσιδικίες, μιας και ο εναγόμενος της κύριας αγωγής μπορεί να ασκήσει τις ανταγωγικές του αξιώσεις καταθέτοντας άλλη, κύρια αγωγή με δική της δωσιδικία.  

2) Δωσιδικία της αναγκαστικής εκτελέσεως: Τη δωσιδικία της αναγκαστικής εκτέλεσης δε θα την βρείτε καθ' αυτήν στον ΚΠολΔ. Είναι όμως δωσιδικία που...

...εισάγεται με τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι, άρθρο 22 σημείο 5. Αφορά όλες τις πράξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης, την ανακοπή κατά εκτελέσεως κτλ.

3) Δωσιδικία της αδικοπραξίας: Η συντρέχουσα δωσιδικία του ποινικού αδικήματος (δωσιδικία με στενότερη εφαρμογή) έχει αντικατασταθεί με την ευρύτερης εφαρμογής δωσιδικία της αδικοπραξίας. Mutatis mutandis ισχύουν για αυτήν όσα ίσχυαν και για την προγενέστερη δωσιδικία όταν υπάρχουν αστικές αξιώσεις από ποινικό αδίκημα.  

4) Δωσιδικίες της πραγματικής και της προσωπικής ταυτότητας δικαίου: Οι δωσιδικίες της πραγματικής και της προσωπικής ταυτότητας δικαίου είναι θεωρητικός διαχωρισμός του Νίκα. Στο βιβλίο των Κλαμαρή-Κουσούλη-Πανταζόπουλου (ενδεχομένως και σε άλλα) θα την βρείτε ενιαία ως "ταυτότητα δικαίου". 

5) Δωσιδικία της διαχείρισης από νόμο ή σύμβαση: Ομοίως, την "δωσιδικία της διαχείρισης από νόμο ή σύμβαση", θα την βρείτε ως "δωσιδικία της διαχείρισης χωρίς δικαστική εντολή".
 

1 σχόλιο: