6 Απριλίου 2013

Τροποποιήσεις στους Κώδικες από τους νόμους 4138/2013 και 4139/2013

Με τους νέους νόμους 4138/2013 και 4139/2013 επήλθαν τροποποιήσεις στον Αστικό Κώδικα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τις οποίες μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στις παρακάτω αναρτήσεις:

1) Αλλαγές στον Αστικό Κώδικα

2) Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

3) Αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα

4) Αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου