22 Μαρτίου 2013

Πίνακας Επιλογής φοιτητών Erasmus 2013 - 2014 (2ος Γύρος)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τον πίνακα των επιλεγέντων φοιτητών για το πρόγραμμα Erasmus 2013 -2014. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους φοιτητές που πληρούσαν τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των μαθημάτων (10) μέχρι την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2012, αλλά δεν επελέγησαν την πρώτη φορά και έκαναν εκ νέου αίτηση.

Οι φοιτητές αυτοί καλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Π. Παπαδοπούλου, μέσω email, στη διεύθυνση jpapadop@law.uoa.gr προκειμένου να ειδοποιήσουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της θέσης τους έως και την Τρίτη 26 Μαρτίου 2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου