7 Ιουλίου 2013

Φυλλάδια Παραδόσεων στο μάθημα των Ασφαλιστικών Μέτρων

Στο έγγραφο αυτό επιχειρείται μια συγκέντρωση όλων των φυλλαδίων/σημειώσεων που διανέμονται από τους διδάσκοντες στο πλαίσιο των παραδόσεων του επιλεγόμενου μαθήματος "Ασφαλιστικά Μέτρα - Εκουσία Δικαιοδοσία - Ειδικές Διαδικασίες". Το έγγραφο θα ενημερώνεται διαρκώς, για όσο καιρό το ιστολόγιό μας τροφοδοτείται με νέο υλικό από τις παραδόσεις του μαθήματος.

Ι) Ειδικές Διαδικασίες:

i) Υπόδειγμα Διαταγής Πληρωμής:

II) Εκουσία Δικαιοδοσία:

i) Μάθημα 1ο:

***    Τελευταία ενημέρωση    ***

Του Καθηγητή Γ. Ορφανίδη

Στο αρχείο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε (με ανάστροφη χρονολογική σειρά) το σύνολο των φυλλαδίων που διένειμε ο Καθηγητής Γ. Ορφανίδης κατά τις παραδόσεις της ενότητας για την Εκουσία Δικαιοδοσία (διδασκαλία εαρινού εξαμήνου 2012).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου